L’Hemeroteca digital de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

L’Hemeroteca digital de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

Neix el nostre portal de premsa històrica digitalitzada. Una eina útil que facilita el coneixement del nostre ric patrimoni hemerogràfic i de la història de la ciutat.

El portal Hemeroteca digital de l’AHCB, dóna accés a la consulta i descàrrega a través d’Internet dels diaris i revistes de la nostra Hemeroteca que tenim digitalitzats i que, en alguns casos, fins ara només es podien consultar presencialment a la Casa de l’Ardiaca.

Títols que hi podeu trobar: Diario de Barcelona (1890-1949), El Barcelonés (1844-1856), El Matí (1929-1932), Liceo, Pont blau (1952-1963), revistes de la Guerra civil espanyola: Mujeres Libres, Companya, Armas y letras, Revista de sanidad de guerra, “pre-premsa” (fullets de notícies del segle XVII), etc.

L’Hemeroteca digital de l’AHCB posa a l’abast dels investigadors i de tota la ciutadania interessada la consulta de 300 títols digitalitzats de premsa històrica de la nostra Hemeroteca. La web s’anirà enriquint periòdicament amb noves digitalitzacions.

L’eina permet la cerca per text (resultat dels programes de reconeixement òptic de caràcters) a tot el contingut de la web, tant dins el text dels diaris i revistes digitalitzats, com a les paraules dels títols. També permet la visualització, impressió i/o descàrrega dels arxius PDF resultants de la digitalització.

http://ahcbdigital.bcn.cat/hemeroteca