Resultats de l'esquesta als usuaris de l'AHCB

Resultats de l'esquesta als usuaris de l'AHCB

Del 7 al 21 de març passat es va dur a terme una campanya d’enquestes als usuaris dels serveis de consulta de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona per avaluar la satisfacció del servei que els nostre centre ofereix, així com les necessitats dels usuaris i les possibles millores a realitzar. En total, es van respondre 55 enquestes, de les quals en general es desprèn una valoració molt positiva.

Destaca la importància de comentaris i suggeriments que ens han arribat en les dues preguntes obertes i que ens permeten conèixer les necessitats més urgents: la   dificultat de la consulta en suport microfilm i les demandes de digitalització de documents i el seu accés en línia. D’altra banda, s’ha confirmat la necessitat d’arribar al públic més jove.

Preveiem una segona campanya a la tardor d’aquest 2022 i us agrairem la vostra participació.