Activitats educatives

Els arxius, eina pedagògica

Organitzem diverses activitats per transmetre al públic escolar la importància dels arxius i el patrimoni documental que conservem. Volem donar a conèixer els fons documentals, la història, les funcions i els serveis per fomentar el coneixement de l’AMB en la comunitat educativa.

Les visites i els tallers educatius amb documents originals s’adapten a les necessitats de l’alumnat i al currículum educatiu i li permeten treballar amb fonts primàries i apropar-lo a la recerca històrica a partir de la consulta dels documents. Posem a l’abast del professorat i l’alumnat diverses activitats pedagògiques per apropar-los al patrimoni documental i al descobriment de la història de Barcelona i els seus barris.

 

Programa d'activitats escolars de l'Ajuntament de Barcelona