Aprendre amb l’Arxiu

Hi trobaràs dossiers temàtics amb els quals podràs accedir a les fonts primàries d'alguns centres de l'Arxiu Municipal i treballar, amb l'ajut de documents d'arxiu, diferents moments de la història de la ciutat, sense moure’t del centre educatiu.

Cada dossier va acompanyat d'uns suggeriments didàctics dirigits especialment al professorat i l'alumnat de secundària, tot i que també són d'interès per al públic general.

Cada dossier s'acompanya d'una proposta de treball perquè el professorat pugui planificar les accions didàctiques i pedagògiques, i fer propostes concretes de treball al seu alumnat.