Barcelona AMB Paraula d'arxiu

L'Arxiu Municipal de Barcelona conserva la memòria viva de la ciutat. A través dels seus centres d'arxiu, milions de documents, des de pergamins de llunyanes èpoques medievals fins a testimonis de memòria actual, ens parlen de la nostra vida com a ciutadans de Barcelona i de la ciutat en totes les seves expressions urbanes.

Amb els nostres podcasts us explicarem les petites històries pròpies d'aquests documents i les grans històries sobre nosaltres que aquests documents ens expliquen. Cadascun dels nostres episodis tindrà un document com a protagonista, i a través d'ell haurem de parlar de molts altres, els quals ens explicaran petits i grans bocins del gran trencadís ple de colors i matisos de la història de Barcelona. 

 

ÚLTIMA PUBLICACIÓ: Episodi 9 - El retrat d'una Barcelona abans del gran canvi. Els Quarterons Garriga i Roca

Aquest episodi el dediquem no a un document textual sinó a un conjunt de plànols: els anomenats Quarterons Garriga i Roca, conservats a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.