Calendari de conservació i accés

Els òrgans administratius han de tenir cura de la preservació i custòdia dels documents seguint els terminis de disposició establerts al calendari.

Així doncs, el Calendari de conservació i accés determina els valors dels documents i regula els terminis de conservació, de transferència i el règim d'accés dels documents.

Cap document es pot eliminar totalment o parcialment sense seguir el procediment reglamentari i els dictàmens del Calendari de conservació i accés.