Canvi de segle

El 2009. Una nova direcció

Un decret d'Alcaldia aprova la creació de la Direcció Executiva del Sistema Municipal d'Arxius i permet la presència d’arxivers a les àrees centrals i als districtes. Per mitjà d’aquell mateix decret es va crear l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona.

El 2010. El reglament

El Consell Plenari Municipal va aprovar el Reglament del Sistema Municipal d'Arxius. És un text normatiu que regula les funcions dels òrgans i els centres que l'integren.

La consolidació

En els últims anys, el model va evolucionant i es modernitza l’Arxiu Municipal de Barcelona a través dels seus plans directors d’arxius per garantir la gestió i la conservació dels documents, assegurar els drets de la ciutadania, donar suport a l’Administració municipal i contribuir a la memòria de la ciutat.