Ciutat Vella

L’Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella és el servei especialitzat que s’encarrega de gestionar la documentació municipal generada i rebuda pels òrgans d’aquest districte en l’exercici de les seves funcions, els fons privats i les col·leccions, fruit de donacions de persones, institucions i empreses vinculades al seu àmbit territorial.