Drets i compromisos

Els nostres compromisos

Els usuaris tenen dret al següent:

  • Accedir lliurement i gratuïtament a les sales de consulta en les condicions i els horaris establerts i havent sol·licitat cita prèvia en els casos indicats.
  • Rebre la informació bàsica necessària per utilitzar els serveis que s’ofereixen.
  • Consultar els documents i reproduir-los, segons la normativa vigent.
  • Disposar de les condicions de seguretat, higiene i comoditat necessàries per consultar els documents.
  • Utilitzar els recursos que els centres d’arxiu posin a la seva disposició.
  • Formular queixes i suggeriments i obtenir-ne una resposta en els terminis establerts.
  • Comunicar, al més aviat possible, qualsevol incidència que es detecti.

Consulteu la carta de serveis de l'AMB per a més informació.