Preguntes freqüents

L’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona, l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, els arxius municipals de districte i els arxius centrals.

L'accés als centres d’arxiu és lliure i gratuït per a tots els ciutadans de més de 16 anys, només cal que aportis un document identificatiu i concertis dia i hora de consulta, si així ho requereix el centre on vols fer la consulta.

Abans de començar la teva recerca presencial, et recomanen que consultis primer la informació essencial digitalitzada.

Consulta en línia

Els canals per sol·licitar cita prèvia als centres que així ho requereixen són els següents:

  • Contacte de la pàgina web de l’arxiu que vols consultar.
  • Adreça electrònica de l’arxiu on vols fer la consulta.
  • Portal de tràmits: tràmit de cita prèvia.
  • Registre electrònic de l’Ajuntament de Barcelona.
  • Presentació d’una instància a qualsevol oficina d'atenció ciutadana.  
  • Agenda electrònica per sol·licitar cita prèvia si voleu consultar l’Arxiu Contemporani.

Quan els documents sol·licitats siguin d’accés restringit, l’Arxiu informarà els sol·licitants dels procediments i canals habilitats a aquest efecte per l’Ajuntament de Barcelona.

Sí. El servei de consulta és totalment gratuït. Només s'han d'abonar les reproduccions de documents, d'acord amb les taxes i els preus públics aprovats per l'Ajuntament de Barcelona.

Sí, amb l'autorització prèvia del personal del Centre d’Arxiu i sempre que no existeixin motius legals o de conservació dels documents que ho impedeixin.

Sí. Les limitacions per consultar i reproduir documents poden ser a causa de diversos motius: l’existència de drets de propietat intel·lectual de terceres persones quan l’Ajuntament no disposi d’autorització, el mal estat de la documentació, o bé sempre que es consideri que, d'acord amb la llei, es perjudiquen interessos generals o de les persones.

Sí. Acceptem donacions de particulars amb valoració prèvia. Si tenius interès a fer-ne una, poseu-vos en contacte amb la Direcció del Sistema Municipal d’Arxius.