Aigües subterrànies de la Vila de Gràcia

Us proposem una visita-taller amb la finalitat de donar a conèixer l’Arxiu Municipal del Districte de Gràcia a l'alumnat d’educació secundària. Aquesta proposta donarà l’oportunitat de descobrir l’Arxiu, a la vegada que es farà una activitat de recerca amb fonts primàries.

L’activitat estarà dividida en dues parts. La primera serà la visita al centre d’arxiu on es mostrarà a l’alumnat el recorregut que fa un document des que arriba a l’Arxiu fins que és consultat pels usuaris. A la segona part, es durà a terme el taller de recerca amb l’objectiu de fer-los investigar i reflexionar, a partir de diferents tipus de documents, sobre un període concret de la història del districte.

Objectius d’aprenentatge de l’activitat:

  • Conèixer les funcions de l’Arxiu Municipal del Districte de Gràcia.
  • Conèixer els diferents tipus de documents que es guarden en aquest arxiu.
  • Analitzar els diversos suports d’escriptura utilitzats al llarg de la història.
  • Relacionar les diverses dependències amb la funció que s’hi desenvolupa
  • Reflexionar sobre la importància de conservar els documents, font de coneixement de la història
  • Conèixer com es classifiquen i ordenen els documents un cop arriben a l’Arxiu.
  • Conèixer la història de la construcció del clavegueram a la Vila de Gràcia.

Cicles educatius: educació secundària obligatòria.

Durada aproximada de l’activitat: 2 hores

Preu: activitat gratuïta.

Inscripcions: a través del telèfon 932 914 240 o de l’adreça electrònica amdg@bcn.cat.