La Festa Major. Jocs, berenars i balls de carrer a la Gràcia d’abans

Us proposem una visita-taller amb la finalitat de donar a conèixer l’Arxiu Municipal del Districte de Gràcia a l'alumnat de cicle mitjà d'educació primària. Amb aquesta activitat, els nens i nenes podran descobrir, de primera mà, tant la funció de l’Arxiu com la feina dels professionals de l’Arxiu, i comprendre el valor dels documents com a testimoni patrimonial del passat i eina de gestió per a l’Administració municipal.

L’activitat té dues parts, la primera és la visita al centre d'arxiu, on es mostrarà a l'alumnat el recorregut que fa un document d’ençà que arriba a l’Arxiu fins que és consultat pels usuaris. La segona part és un taller en el qual, a partir de facsímils de documents conservats a l'Arxiu i molt lligats a la història de la Vila de Gràcia, l'alumnat podrà descobrir com vivien la Festa Gran de Gràcia les nenes i els nens d'abans.

Objectius d’aprenentatge de l’activitat:

  • Conèixer les funcions de l’Arxiu Municipal del Districte de Gràcia.
  • Fer-se una idea dels diversos tipus de documents que s’hi custodien.
  • Relacionar els diversos espais amb la funció que desenvolupen: classificació, descripció, digitalització, restauració, conservació....
  • Analitzar els diversos suports d’escriptura utilitzats al llarg de la història.
  • Valorar la importància de conservar els documents, font de coneixement de la història.
  • Conèixer les professions vinculades a la conservació, el tractament i la difusió dels documents.
  • Conèixer com vivien els infants d’abans la Festa Major a través del treball amb documents d’arxiu.

Cicles educatius: cicle mitjà d’educació primària.

Durada aproximada de l’activitat: 2 hores

Preu: activitat gratuïta.

Inscripcions: a través del telèfon 932 177 183 o de l’adreça electrònica amdg@bcn.cat.