Publicacions

  • Segura Soriano, Isabel. Dones de Gràcia.  Itineraris històrics. Ajuntament de Barcelona, Districte de Gràcia, 2011
  • Portavella i Isidoro, Jesús. Els carrers de Barcelona: Gràcia. Ajuntament de Barcelona, 2009. Districte de Gràcia, 2013