Quina documentació conservem?

Fons municipals

Els fons estan formats per la documentació dels diversos òrgans de govern i dependències administratives municipals del seu àmbit territorial, tant vigents com desaparegudes.

Gestionem i conservem la documentació municipal de diverses etapes històriques:

  • Fons de l’antic Ajuntament de Gràcia (1870 a 1897), ja que la documentació del període 1850-1870 va ser destruïda durant la revolta de les Quintes, l’abril del 1870.
  • Fons de l’Ajuntament de Barcelona (1900 a l’actualitat), tot i que el volum important de documentació es produeix a partir de l’any 1984 arran de les competències atorgades als consells municipals de districte.

El fons de l’antic Ajuntament de Gràcia és de molta utilitat per als estudis sobre la vila de Gràcia i l’administració de la segona meitat del segle XIX, ja que Gràcia es va constituir com a municipi independent el 1850, amb uns límits territorials diferents als del districte actual. Una de les seccions més interessants és la d’Urbanisme i obres, on es troben, per exemple, les obres de prolongació de l’Eixample, el projecte de clavegueram de García Faria i els expedients d’obra privada que fan palès l’esclat constructor de finals del segle XIX. També és rellevant la documentació relativa a les seccions d’Ensenyament, Beneficència i Proveïments.

D’altra banda, i pel que fa al fons de l’Ajuntament de Barcelona, la documentació més antiga és la procedent de la Tinència d’Alcaldia i la Junta Municipal del Districte VIII, que van actuar del 1900 a 1979. Destaquen els padrons municipals fins a l’any 1920, tot i que es tracta d’un volum petit de documentació per les escasses funcions que s’exercien.

Finalment, cal remarcar la documentació de l’etapa actual a partir del 1984 amb la creació del Consell Municipal del Districte, fet que va permetre seguir l’evolució de la vida administrativa del Districte des d’aquesta data fins a l’actualitat. Les sèries d’aquest fons més consultades són les llicències d’activitats, les llicències d’obres majors i els projectes urbans. Cal assenyalar també els 994 reportatges fotogràfics i les 1.352 imatges, en total 7.154 positius, 5.304 negatius i 546 diapositives, que ens mostren els actes i les festes del districte dels anys 1977 al 2006.

Fons privats

Disposem de diversos fons documentals d’origen privat ingressats, majoritàriament, per donació. De la documentació generada per les entitats mateixes, destaquem els fons de l’Associació de Veïns del Camp d’en Grassot, el Cercle Filatèlic i Numismàtic de Gràcia, la Societat Obrera L’Artesà, l’Espeleo Club de Gràcia, l’Associació Esportiva i Cultural CADECA, l’Associació de Veïns de la plaça del Sol i la Federació Catalana de Lluita.

Col·leccions

De totes les col·leccions, podem ressaltar la Col·lecció del Club Excursionista de Gràcia, que aplega nombrosos documents gràfics i fotogràfics, hemeroteca i biblioteca especialitzades, així com diversos fons patrimonials i personals, relacionats amb la vila de Gràcia des del segle XVII fins al XX, i que constitueix un conjunt imprescindible per a l’estudi d’entitats, personatges i fons patrimonials graciencs.

La col·lecció inclou més de 4.000 fotografies que suposen un recorregut de la imatge gràfica i fotogràfica de la vila, amb una extensa col·lecció fotogràfica d’imatges molt variades, com ara la parada de tramvies ja electrificada als Josepets, el 1912, o el mercat de l’Abaceria dels anys trenta, així com la col·lecció de cartells, on destaca el que anuncia el “Gran ball al teatre Bosc”, de l’any 1910, o “Lliçons d’esperanto”, del 1933.

Cal esmentar també el gran interès de la col·lecció “Fons Ramírez. Àlbums de la Festa Major de Gràcia”, crònica gràfica de les festes majors dels anys cinquanta i seixanta del segle XX; la col·lecció de fotografies d’Armand Guart (1943-1947), i les col·leccions de programes de festa major del 1898 al 2007 i de la festa de Sant Medir del 1908 al 2008.

Disposem d’una biblioteca auxiliar i de revistes i publicacions periòdiques editades a Gràcia provinents, en molts casos, d’associacions de veïns i entitats diverses.

 

Si vols conèixer tota la informació de què disposem a l’Arxiu de Gràcia, consulta el quadre de fons.

Per consultar la documentació presencialment, cal cita prèvia.