Història de l’Arxiu

Vuit segles d’Arxiu

L’Arxiu Municipal de Barcelona (AMB) va néixer amb la constitució de l’incipient govern de la ciutat l’any 1249, amb la finalitat inicial de preservar, amb seguretat, els privilegis que els comtes-reis atorgaven a la ciutat amb un règim de govern especial.

Des del segle XIII fins a l'actualitat, l’AMB ha recollit la història de la institució municipal i ha estat un observatori privilegiat de la història de Barcelona.

Jaume I posa la primera pedra

El primer lloc de reunió conegut dels consellers de la ciutat és el convent de Santa Caterina, també anomenat “dels dominicans o predicadors”, i on es van començar a guardar els privilegis de la ciutat en grans caixes de fusta...   llegir més

El 1917. Divisió de fons

La Comissió de Cultura de l’Ajuntament, acabada de crear, va decidir reorganitzar l’Arxiu Municipal ... llegir més

La gran transformació

En aquest període es va iniciar la millora de les infraestructures arxivístiques, la dotació de mitjans i recursos i la normalització de la funció arxivística ... llegir més

El 2009. Una nova direcció

Un decret d'Alcaldia aprova la creació de la Direcció Executiva del Sistema Municipal d'Arxius i permet la presència d’arxivers a les àrees centrals i als districtes ... llegir més