Itineraris de l'Arxiu

Us presentem sis itineraris dirigits a l'alumnat d'Educació Primària i Secundària (i, en un d'ells, també de Batxillerat) per recórrer i conèixer la història i els vestigis arquitectònics més importants d'alguns dels barris de Barcelona vinculats als districtes de Sarrià - Sant Gervasi, Ciutat Vella, l'Eixample, Nou Barris, Gràcia i Horta-Guinardó.

Cadascun dels itineraris s'ha concebut a partir de la documentació conservada a l'Arxiu Municipal de Barcelona, i més concretament als arxius municipals de districte vinculats en cadascun dels recorreguts, els quals contenen una explicació general de l'itinerari, quaderns per a l'alumnat de Primària i Secundària (i Batxillerat, en el cas de l'itinerari de Nou Barris), guions per als docents de Primària i Secundària, i un document en format DIN A3 amb el dibuix del recorregut i l'explicació de les seves parades.

Tots els materials han estat pensats per ser treballats prèviament a l'aula però també amb l'objectiu de completar els quaderns per a l'alumnat durant la realització dels respectius itineraris al carrer. És per aquest motiu que en els quaderns s'han inclòs codis QR que enllacen majoritàriament al Catàleg en línia de l'Arxiu Municipal de Barcelona per poder consultar tota la documentació sobre la qual s'han anat construint els recorreguts que us presentem i que són necessaris per resoldre les activitats proposades per als diferents nivells educatius. 

Aquests itineraris també es dirigeixen al públic en general i es poden realitzar autoguiats.