Jornades de recerca històrica dels barris de Barcelona

L’Arxiu Municipal de Barcelona organitza, amb periodicitat bienal, la Jornada de recerca històrica dels barris de Barcelona. L’objectiu de la trobada és aplegar, en un mateix fórum, els investigadors dels centres d’estudis, arxivers i públic interessat en conèixer de primera mà quines són les principals recerques que es duen a terme i els recursos documentals sobre la història de la ciutat que ofereix l’Ajuntament de Barcelona. L’organització d’aquesta jornada s’emmarca en la col·laboració que l’Arxiu Municipal ha mantingut al llarg dels anys, especialment a través de la xarxa d’arxius municipals de districte, amb els centres d’estudis de barris. Des de la primera edició, es desenvolupa amb la col·laboració de l’Institut Ramon Muntaner (IRMU) i de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC), les dues principals institucions de referència de la recerca local en l’àmbit català.

Primera Jornada 2017
Primera jornada (2017) Reptes i oportunitats de la recerca local a Barcelona
Segona jornada (2019) La recerca local i el restabliment de la Barcelona democràtica
Tercera jornada (2021) L'agregació de Sarrià i la configuració de la Barcelona contemporània
Centres d'estudi i recerca local Centres d’estudi i recerca local als barris de Barcelona