l'Eixample

L’Arxiu Municipal del Districte de l’Eixample és el servei especialitzat que s’encarrega de gestionar la documentació municipal generada i rebuda pels òrgans d’aquest districte en l’exercici de les seves funcions, els fons privats i les col·leccions, fruit de donacions de persones, institucions i empreses vinculades al seu àmbit territorial.  

Algunes de les seves funcions són les següents:

  • Garantir el dret d’accés als fons documentals.
  • Vetllar per la protecció del patrimoni documental.
  • Afavorir la difusió dels fons documentals i de la història dels barris.