Activitats educatives

Coneix l’Arxiu Municipal del Districte de l’Eixample

Aquesta iniciativa té per objectiu explicar a l’alumnat les funcions i els serveis que realitza l’Arxiu del Districte de l’Eixample. Permet fer un itinerari guiat per les dependències de l’Arxiu i conèixer els espais i els processos que s’hi duen a terme: classificació, descripció, tria i eliminació, digitalització, conservació, etcètera.

La història i el present del districte es veuran reflectits en suports i formats diferents (documents textuals, fotografies, plànols, cartells, etcètera) de procedència diversa (municipals, d’empreses, d’entitats, personals, etcètera).

L’activitat s’adapta als continguts curriculars de cadascun dels nivells educatius i les necessitats de l’alumnat i els permet introduir-se en la recerca històrica i la gestió administrativa.

Objectius d’aprenentatge de l’activitat:

  • Assenyalar les funcions i els serveis de l’arxiu municipal.
  • Explicar la història dels barris i dels districtes de la ciutat.
  • Utilitzar els arxius municipals i el seu fons documental.
  • Valorar un servei públic d’informació, cultural i de lleure, gratuït i obert a tothom.
  • Interessar-se pel patrimoni històric i cultural de l’entorn.

 

Cicles educatius: educació secundària postobligatòria, 1r i 2n curs.

Durada aproximada de l’activitat: 1 hora.

Preu: activitat gratuïta.

Inscripcions: a través del telèfon 932 916 228 o de l’adreça electrònica amde@bcn.cat.

 

Història de Barcelona: la formació de l’Eixample

Aquesta activitat permet conèixer la història i l’evolució de Barcelona a partir de començaments del segle XIX i la seva evolució posterior amb l’enderrocament de les muralles i els projectes d’urbanització del pla de Barcelona, l’Eixample d’Ildefons Cerdà, l’annexió dels pobles del pla fins a l’actual districte de l’Eixample i els sis barris que el formen.

Objectius d’aprenentatge de l’activitat:

  • Explicar com es governa una ciutat des del seu ajuntament i quines són les funcions dels districtes.
  • Analitzar els canvis i el creixement de la ciutat de Barcelona.
  • Interessar-se per la història de Barcelona.
  • Valorar el bé públic, els serveis municipals, la responsabilitat, l’ètica i la qualitat de l’Administració en la gestió dels recursos i dels serveis públics.

 

Cicles educatius: educació primària, cicle mitjà i cicle superior, i educació secundària obligatòria i postobligatòria.

Durada aproximada de l’activitat: 1 hora.

Preu: activitat gratuïta.

Inscripcions: a través del telèfon 932 916 228 o de l’adreça electrònica amde@bcn.cat.