Quina documentació conservem?

Fons municipals

Custodiem, majoritàriament, documentació administrativa produïda per les oficines del Consell Municipal del Districte des del 1984 fins a l’actualitat. Conservem també documents d’algun dels òrgans desapareguts, com la Junta Municipal dels districtes IV i VI, del període del 1964 al 1979, tot i que es tracta de documentació testimonial per les escasses funcions que exercien aquest òrgans.

La documentació històrica sobre els orígens, l’evolució i la construcció de l’Eixample es troba a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Destaquem, per la seva importància, les sèries documentals referides a l’obtenció de permisos municipals per a la realització activitats econòmiques i obres particulars, atesa la importància demogràfica, econòmica i arquitectònica de l’Eixample en el conjunt de la ciutat.

Fons privats

Pel seu interès gràfic, ressaltem la donació de la fotògrafa Rosa Feliu del seu reportatge fotogràfic “Eixample Monumental”, realitzat el 1983. Es tracta d’un total de 2.206 negatius i 886 positius que retraten les façanes de la considerada part monumental de l’Eixample, aquella que delimiten els carrers de Muntaner, passeig de Sant Joan, avinguda Diagonal, Gran Via de les Corts Catalanes i passeig de Gràcia. Totes aquestes fotografies es poden consultar al Catàleg en línia de l’Arxiu Municipal de Barcelona.

Disposem d’una biblioteca auxiliar i de revistes i publicacions periòdiques editades a l’Eixample, provinents, en molts casos, d’associacions de veïns i entitats diverses.

Si vols conèixer tota la informació de què disposem a l’Arxiu de l’Eixample, consulta el quadre de fons.

Per consultar la documentació presencialment, cal cita prèvia.