Participació de l'Arxiu en una formació de Barcelona Activa

Participació de l'Arxiu en una formació de Barcelona Activa

Gestió documental. Olga Piedrafita, responsable d'Arxiu i Gestió Documental de la Direcció d'Arxius, hi ha ofert recentment una sessió formativa sobre el Sistema Municipal d'Arxius.

Des de Barcelona Activa s’està duent a terme un curs sobre “Gestió documental i tècniques bàsiques d’arxiu” en modalitat a distància dins dels Programes d’Ocupació que impulsa anualment. En aquest cas, els alumnes del curs treballen en diferents unitats de l’Ajuntament de Barcelona i, setmanalment, assisteixen a una sessió impartida per un professional del sector per tal de conèixer de primera mà la seva experiència laboral i altres dades d’interès sobre l’àmbit en qüestió.

Olga Piedrafita ha explicat als assistents l’organització del Sistema Municipal d’Arxius per donar-los un coneixement més aprofundit de què és i com s’organitza l’Arxiu Municipal. En la sessió també s’ha tractat el cicle de vida dels documents i algunes bones pràctiques de gestió documental que afecten els treballadors del Consistori, aplicades als arxius de gestió a les oficines i també a l’eliminació de la documentació produïda per l’Administració, la qual ha de seguir el procediment reglat establert.