Publicacions

  • Pujol Martínez, Francesc. Relligant Nou Barris. Recull d’articles d’història publicats a la revista Rotllana (1988-2002). Ajuntament de Barcelona, Arxiu Municipal de Barcelona, 2003.
  • Garcia i Soler, M. Carme. Itineraris: Nou Barris. Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou Barris, 1998.
  • Fernández i Valentí, Ricard. Destinació:  Nou Barris. Un viatge per la història dels transports a Nou Barris. Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou Barris, 2010.
  • Aprenguem de Nou Barris. De la Harry Walker a Can Dragó. Un viatge per l’economia. Ajuntament de Barcelona, 2009. Districte de Nou Barris, 2005.