Quina documentació conservem?

Fons municipals

Són fons formats en la seva totalitat per la documentació administrativa dels òrgans municipals del Districte des de la seva creació el 1984 amb la nova divisió de Barcelona en deu districtes. També inclouen determinades sèries documentals produïdes de manera centralitzada abans del 1984, que actualment constitueixen els antecedents de les actuacions administratives del Districte (antecedents d’activitat industrial, inspecció d’obres, etcètera).

Les sèries més consultades per la ciutadania són llicències d’activitat, les llicències d’obres majors i menors i els projectes urbans.

Fons privats

Destaquem la documentació cedida l’any 2000 pel Centre d’Estudis i Documentació de Nou Barris, després que es dissolgués l’entitat. Aquesta documentació està formada per 50 caixes integrades per estudis, informes i bibliografia referida al territori de Nou Barris generada o recollida per l’entitat del 1932 al 1996.

Per altra banda, també és d’interès la donació de 148 fotografies per part de Manuel Pérez Franco, que documenten la transformació urbanística del Turó de la Peira.

Col·leccions

D’una banda disposem d’una bona mostra de cartells i fulletons de mà, tant de producció municipal com generats per entitats i associacions del districte. D’altra banda, també conservem positius fotogràfics, molts en forma de reportatges, tot i que la majoria corresponen a fotografies generades per l’activitat protocol·lària del Districte i també de donacions particulars.

Ambdues col·leccions són importants fonts d’informació per conèixer la transformació de diversos espais i equipaments del territori, així com també la vida social, cultural i festiva de Nou Barris.

Disposem d’una biblioteca auxiliar i de revistes i publicacions periòdiques editades a Nou Barris, provinents, en molts casos, d’associacions de veïns i entitats diverses.

 

Si vols conèixer tota la informació de què disposem a l’Arxiu de Nou Barris, consulta el quadre de fons.

Per consultar la documentació presencialment, cal cita prèvia.