Pla director d'arxius

El Pla Director d’Arxius 2016-2019, liderat per la Direcció d'Arxius, és el resultat d'un procés participatiu que garanteix processos coordinats de treball i una presa de decisions amb la màxima implicació dels professionals dels diferents nivells de la organització.

Per tal de ser un instrument dinàmic i útil a la gestió, es revisa i s'adapta permanentment a les necessitats i processos de canvi.

Així, l'Arxiu Municipal de Barcelona té com a missió:

  • Garantir la gestió i la disponibilitat dels documents de l’Ajuntament de Barcelona.
  • Facilitar-ne l’accés per assegurar els drets de les persones, promoure la investigació i donar suport a l’Administració municipal.
  • Contribuir activament a la memòria, el coneixement, la comprensió i la governança de la ciutat per part de la seva ciutadania.

Els nostres valors són:

  • L'accessibilitat, que inclou la transparència, la disponibilitat, la comunicació i la voluntat de servei.
  • La innovació, que inclou la creativitat, el canvi i la millora contínua.
  • La col·laboració, que inclou la cooperació, la rendibilitat, l'eficiència i el treball en equip.

Les línies estratègiques plantejades són:

  • Contribuir activament a la governança potenciant el coneixement i la comprensió de la ciutat per part de la ciutadania.
  • Facilitar l'accés als documents i recursos d'informació de la ciutat tot garantint la seva preservació.
  • Impulsar la gestió documental de l'Administració municipal.
  • Desenvolupar un model organitzatiu del Sistema Municipal d’Arxius (SMA) referent en el seu àmbit i que permeti donar resposta a les demandes d'una ciutat en permanent creixement.