Quadre d’organització de fons

Aquest quadre serveix per identificar i organitzar els fons documentals de naturalesa i procedència diversa que estan sota la custòdia i la responsabilitat dels centres de l’Arxiu Municipal de Barcelona.

El Manual del quadre d'organització de fons estableix, així, els criteris d'identificació, organització i codificació dels fons que custodia en els seus centres d'acord amb criteris de procedència pública o privada.

La codificació i identificació dels fons queda anotada en el Registre de Fons, una eina que utilitzem per tenir controlats els fons i col·leccions documentals que ingressen a qualsevol dels centres de l’Arxiu Municipal de Barcelona. En el Registre hi podem trobar detallats tots els fons que es custodien a l’Arxiu seguint l’estructura que marca el Quadre d’organització de fons: Fons Municipals, Fons Institucionals, Fons Privats i Col·leccions. Pel que fa als Fons Privats, se subdivideixen en familiars, personals, d’empreses i cooperatives, i d’entitats.