Quadres de classificació

Cal destacar el Quadre de classificació uniforme, que organitza els documents generats per l'Ajuntament de Barcelona des del primer terç del segle XIX.

Aquest quadre és una estructura lògica i jeràrquica que recull les funcions, activitats i transaccions desenvolupades pels diversos òrgans i persones de l'Administració municipal, alhora que permet identificar i recuperar els seus documents.

Altres quadres de classificació que cal esmentar són el Quadre de classificació dels fons dels pobles agregats al municipi de Barcelona i el Quadre dels fons municipals medievals i moderns.