Sant Andreu

L’Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu és el servei especialitzat que s’encarrega de gestionar la documentació municipal generada i rebuda pels òrgans d’aquest districte, el fons de l’antic municipi de Sant Andreu de Palomar, els fons privats i les col·leccions, fruit de donacions de persones, institucions i empreses vinculades al seu àmbit territorial.