Activitats educatives

Les activitats educatives s'organitzen per promoure la sensibilitat cap al patrimoni documental i la història de la ciutat i dels seus barris entre els escolars. 

Les propostes s'adapten a les necessitats dels destinataris i als currículums escolars i permeten a l'alumnat treballar amb fonts primàries i veure i comprendre allò que ens diuen els documents.