Coneix l’Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu

Aquesta activitat té per objectiu explicar a l’alumnat les funcions i els serveis que realitza l’Arxiu del Districte de Sant Andreu. Permet fer un itinerari guiat per les dependències de l’Arxiu i conèixer els espais i els processos que s’hi duen a terme: classificació, descripció, tria i eliminació, digitalització, conservació, etcètera.

La història i el present del districte es veuran reflectits en suports i formats diferents (documents textuals, fotografies, plànols, cartells, etcètera) de procedència diversa (municipals, d’empreses, d’entitats, personals, etcètera).

Aquesta activitat s’adapta als continguts curriculars de cadascun dels nivells educatius i les necessitats de l’alumnat i els permet introduir-se en la recerca històrica i la gestió administrativa.

Objectius d’aprenentatge de l’activitat:

  • Assenyalar les funcions i els serveis de l’arxiu municipal.
  • Explicar la història dels barris i dels districtes de la ciutat.
  • Utilitzar els arxius municipals i el seu fons documental.
  • Valorar un servei públic d’informació, cultural i de lleure, gratuït i obert a tothom.
  • Interessar-se pel patrimoni històric i cultural de l’entorn.

Cicles educatius: educació secundària obligatòria i postobligatòria.

Durada aproximada de l’activitat: 1 hora.

Preu: activitat gratuïta.

Inscripcions: a través del telèfon 932 918 877 o de l’adreça electrònica amdsa@bcn.cat