Fem d’arxiver: una professió, una metodologia

Mitjançant aquest taller es vol mostrar, d’una manera educativa i lúdica, el món de l’arxivística com a futura sortida professional i, alhora, posar en relleu la importància de les fonts primàries per dur a terme qualsevol investigació, com també les possibilitats de recerca que ofereix l’arxiu a través dels seus fons documentals.

Objectius d’aprenentatge de l’activitat:

  • Mostrar alternatives professionals vinculades a la gestió documental i al món dels arxius i ensenyar com iniciar una recerca a partir dels instruments de descripció (inventaris, catàlegs, guies, etcètera).
  • Explicar la importància de treballar, preservar i conservar la nostra història.
  • Visitar els espais propis de l’arxiu i interactuar-hi, així com amb els documents conservats.
  • Apreciar la necessitat d’aplicar una metodologia de treball i les seves normes internacionals i nacionals per assolir projectes de qualitat.

Cicles educatius: educació secundària obligatòria, postobligatòria i educació especial.

Durada aproximada de l’activitat: 2 hores

Preu: activitat gratuïta.

Inscripcions: a través del telèfon 932 918 877 o de l’adreça electrònica amdsa@bcn.cat