Publicacions

  • Checa i Artasu, Martí; Travé i Ferrer, Carme. Bon Pastor. Sociabilitats d’un barri. Ajuntament de Barcelona, Direcció de Participació Ciutadana, Districte de Sant Andreu, Congrés d’Història Local de Catalunya. Barcelona, 30 de novembre i 1 de desembre de 2001.
  • Postico Soler, Núria; Segura, Xavier.  La Casa de la Vila de Sant Andreu. Ajuntament de Barcelona, Districte de Sant Andreu, 2007.
  • Segura Soriano, Isabel. Dones de Sant Andreu. Itineraris històrics. Ajuntament de Barcelona, 2009. Arxiu Municipal i Districte de Sant Andreu, 2001
  • AV: “Preservar la memòria històrica: l’Arxiu Municipal de Sant Andreu”, Finestrelles, 16, Miscel·lània Any Clapés (1872-1939), Barcelona 2014, p. 235-240.