Quina documentació conservem?

Fons municipals

Gestionem i conservem documentació municipal de diverses etapes històriques:

  • Fons de l’antic municipi de Sant Andreu de Palomar del 1870 fins a la seva agregació a Barcelona l’any 1897.
  • Fons de l’Ajuntament de Barcelona, des del 1936 fins a l’actualitat.

Pel que fa a l’antic municipi de Sant Andreu de Palomar, cal esmentar que es disposa de molt poca documentació, suposadament a causa dels avalots que es van produir a la primera meitat del segle XIX, durant els quals va desaparèixer gairebé tota.

El fons de l’Ajuntament de Barcelona està format per la documentació de l’antiga Tinència d’Alcaldia, corresponent als anys 1936-1938, i de la Junta de Districte dels anys 1960-1979, tot i que es tracta de documentació testimonial a causa de les escasses funcions atorgades a aquests òrgans de govern.

També hi ha documentació referent a les activitats industrials, elaborada pels òrgans centrals i que va acompanyar la transferència de funcions als districtes amb la descentralització municipal del 1984. Aquesta documentació està formada principalment per antecedents de llicències d’activitat i inspecció d’obres.

Finalment, cal remarcar la documentació de l’etapa actual, que s’inicia l’any 1984 amb el projecte de descentralització i participació ciutadana i la nova divisió territorial de Barcelona en deu districtes. Les sèries amb més volum i també les més consultades per la ciutadania són les llicències d’activitat, les llicències d’obres majors i menors i els projectes urbans.

Fons privats

Custodiem la documentació procedent d’entitats i particulars relacionats amb el territori de Sant Andreu. Pel seu interès i rellevància, destaquem el de la Junta Rectora d’Aigües de la Sèquia Comtal, donat per l’últim batlle d’aigües el 1991. Disposem d’una part del fons digitalitzada (els llibres d’actes i alguns dels expedients) que es pot consultar a través del Catàleg en línia.

També és important el fons de la institució social Previsió Obrera de Sant Andreu, que recull molta documentació produïda des del 1906 per l’entitat, fundada amb la finalitat de posar fi a la precarietat dels obrers de Sant Andreu i la Sagrera que es jubilaven o emmalaltien sense cap tipus de suport econòmic.

En relació amb els fons personals, destaquem les 138 partitures manuscrites, datades del 1919 al 1958 i signades per Joan Sardà i Vila, pianista, professor i compositor de diversos gèneres musicals, com ara sarsueles, sainets i balls populars per a cobla i sardanes.

Altres fons privats d’interès són el del doctor Joaquim Vellvé i Cusidó, farmacèutic nascut a Sant Andreu l’any 1883, i el fons de Joan Termes i Piera, andreuenc que va exercir la seva vocació artística en diversos grups teatrals del districte. Actor i dramaturg, al llarg de la seva vida va escriure aproximadament trenta-set obres, deu de les quals conservem gràcies a la donació feta pels seus nets.

Cal fer una menció a l’aportació del senyor Salvador Casas, en homenatge al qual es va batejar la sala de consulta. El seu fons personal consta de documentació datada entre el 1925 i el 1999.

Col·leccions

Disposem d’una col·lecció de cartells i fullets d’àmbit de districte, la gran majoria de la qual ha estat elaborada pel Districte de Sant Andreu mateix, i d’altres col·leccions produïdes per associacions i entitats del territori.

Disposem d’una biblioteca auxiliar i de revistes i publicacions periòdiques editades a Sant Andreu, provinents, en molts casos, d’associacions de veïns i entitats diverses.

 

Si vols conèixer tota la informació de què disposem a l’Arxiu del Districte de Sant Andreu, consulta el quadre de fons.

Per consultar la documentació presencialment, cal cita prèvia.