Poblenou, el “Manchester català”

Al segle XIX, la industrialització va provocar canvis en tots els àmbits. La tradició tèxtil de Sant Martí va facilitar la instal·lació de fabriques tèxtils al municipi. Van aparèixer les primeres fàbriques i les noves cases i es van construir nous edificis com ara el casino, el mercat o les cases obreres.

Objectius d’aprenentatge de l’activitat:

 • Explicar el procés d’industrialització al Poblenou.
 • Descriure com era Sant Martí en l’època de la industrialització.
 • Expressar idees i organitzar informació.
 • Comunicar idees i informacions d’una manera oral.
 • Plantejar preguntes que siguin objecte d’investigació.
 • Utilitzar habilitats per al tractament de la informació.
 • Situar-se en l’espai.
 • Situar etapes i fets de la història personal per entendre el pas del temps.
 • Analitzar canvis i continuïtats en el temps.
 • Identificar evidències i treure conclusions.
 • Buscar els fonaments de la identitat personal.

Cicles educatius: educació primària, cicle superior, i educació secundària obligatòria.

Durada aproximada de l’activitat: 2 hores

Preu: activitat gratuïta.

Inscripcions: a través del telèfon 932 219 444 o del correu electrònic amdsm@bcn.cat