El Guirigay del 69

La publicació periòdica El Guirigay del 69. Està recomanada per a alumnes de batxillerat. L’objectiu és avaluar la informació històrica a partir de les fonts documentals, per la qual cosa caldrà una contextualització del marc històric i una relació dels esdeveniments més importants.

Fitxers relacionats:

Dossier “El Guirigay del 69”