Els vapors de Sants: descobreix la revolució industrial a través dels documents

L’activitat està dividida en dues parts. La primera és la visita al centre d’arxiu on es mostra a l’alumnat el recorregut que fa un document des que arriba a l’Arxiu fins que és consultat pels usuaris. En la segona part es duu a terme el taller de recerca, a través del qual es reflexiona i s’investiga, a partir de tipus diferents de documents, a fi d’extreure informació important sobre la nostra història i, més concretament, sobre un període molt específic com és el de la Revolució Industrial i els canvis que es van produir en la societat.

Objectius d’aprenentatge de l’activitat:

  • Conèixer les funcions i els tipus de documents que conserva l’Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuïc.
  • Reflexionar sobre la importància de conservar els documents, font de coneixement de la història.
  • Identificar les fàbriques principals de Sants de finals del segle XIX i principis del segle XX.
  • Deduir com era la vida del proletariat en aquest període.
  • Establir les diferències entre la vida del proletariat i la de la burgesia.

Cicles educatius: cicle superior d’educació primària.

Durada aproximada de l’activitat: 2 hores

Preu: activitat gratuïta.

Inscripcions: a través del telèfon 932 914 240 o de l’adreça electrònica amds@bcn.cat.