Quina documentació conservem?

Fons municipals

Estan formats, en primer lloc, per la documentació de l’antic municipi de Santa Maria de Sants, corresponent al període del 1823 al 1897.  Són 23 caixes que contenen 46 llibres, 196 expedients, 416 documents solts, 2 opuscles i 4 llibretes.  Destaquem els llibres d’actes del consistori del 1868 al 1897, molt útils per apropar-se al coneixement dels fets polítics i la vida dels habitants de l’antic municipi a través de les seves relacions amb l’Ajuntament.  

Custodiem, majoritàriament, documentació produïda i rebuda per les oficines del Consell Municipal del Districte des del 1984 fins a l’actualitat. També es conserva un petit volum documental sobre la Tinència d’Alcaldia i la Junta Municipal, tot i que són residuals a causa de les escasses funcions atorgades a aquest òrgans.

Els expedients més consultats per la ciutadania són les llicències d’activitat, les llicències d’obres majors i menors i els projectes urbans, entre altres.

Fons privats

Custodiem una gran varietat de fons privats procedents de més de 400 entitats, 30 empreses comercials i fabrils i més de 130 persones destacades de la història local del districte de Sants-Montjuïc. Per exemple, el fons de l’Orfeó de Sants (entitat fundada el 1899 arran d’un concert de l’Orfeó Català al local Armonía de Sans de la vila de Sants) conté manuscrits d’inauguracions, programes de música, teatre i dansa i també un petit fons fotogràfic, un fons bibliogràfic i col·leccions factícies.

Per la seva significació al territori, destaca la documentació de les Manufacturas Serra-Balet, fàbrica de teixits que va dur a terme la seva activitat a Sants entre el 1900 i el 1984. Dedicada al tissatge, blanqueig, tint i acabats de panes, el seu fons està format per 36 caixes amb informació sobre la gestió de l’empresa i els recursos humans.

També és d’interès el fons de la Cooperativa Agrupació Vidriera, constituïda el 1932 i en actiu fins al 1992.

Col·leccions

Guardem més de 50.000 fotografies dels segles XIX i XX, a més de col·leccions de cartells dels diversos territoris del districte i col·leccions factícies, com ara publicitat comercial, calendaris, butlletes de rifa i estampes religioses.

Tenim una biblioteca auxiliar i hemeroteca que conserva, també, moltes publicacions editades per entitats i associacions antigues i actuals dels barris del districte.

 

Si vols conèixer tota la informació de què disposem a l’Arxiu de Sants-Montjuïc, consulta el quadre de fons.

Per consultar la documentació presencialment, cal cita prèvia.