Sarrià-Sant Gervasi

L’Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi és el servei especialitzat que s’encarrega de gestionar la documentació municipal generada i rebuda per aquest districte, els fons dels antics municipis de Sarrià, Vallvidrera, Sant Gervasi de Cassoles i Santa Creu d’Olorda i els fons privats i col·leccions, fruit de donacions de persones, institucions i empreses vinculades al seu àmbit territorial.

Algunes de les seves funcions són les següents:

  • Garantir el dret d’accés als fons documentals.
  • Vetllar per la protecció del patrimoni documental.
  • Afavorir la difusió dels fons documentals i de la història dels barris.