Un fons històric i un d'administratiu

El 1917. Divisió de fons

La Comissió de Cultura de l’Ajuntament, acabada de crear, va decidir reorganitzar l’Arxiu Municipal:

  • Divisió dels fons documentals de l’Arxiu Municipal en històrics i administratius prenent com a data el Decret de Nova Planta de l'any 1714, en dos edificis i sota adscripcions orgàniques diferenciades.
  • Compra, l’any 1919, i remodelació de l’edifici de l’antiga Casa de l’Ardiaca per convertir-la en la seu del nou Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB).
  • Adquisició de fons documentals complementaris per a la història de la ciutat: impresos, bibliografia, cartografia, fotografia, arxius personals, gremials, institucionals, etcètera, amb Agustí Duran i Santpere, arxiver, historiador i arqueòleg que va ser noment director de l’AHCB.

El 1921. La Casa de l'Ardiaca

L’any 1921 es va començar a traslladar la documentació considerada històrica, i el 1922 es van inaugurar les noves instal·lacions de l'AHCB a la Casa de l'Ardiaca, al carrer de Santa Llúcia, 1.

El 1938. Evitem les bombes

Malgrat que els fons documentals de l'Arxiu Històric no van córrer cap perill greu durant els primers anys de la Guerra Civil, l'any 1938 es van traslladar a la casa del carrer de Sant Gervasi, 45, un lloc menys exposat a les bombes.

El 1939, en acabar la guerra, els documents de l'AHCB van retornar a la seva seu de la casa de l'Ardiaca, juntament amb altra documentació de particulars, els quals, agraïts per l'acció de salvament d'Agustí Duran i Sanpere, van fer-ne la donació.

El 1946. Fi del pelegrinatge

L’Arxiu Administratiu, que conservava la documentació posterior a l’establiment de l’Ajuntament constitucional el 1833, es va quedar a l’edifici de l’Ajuntament de Barcelona. Posteriorment, i després d’un llarg pelegrinatge per diferents dependències, es va traslladar a un edifici situat al carrer dels Templers, 3-5.

El 1961. Últim trasllat

Finalment, l'Arxiu Administratiu es va traslladar al seu emplaçament actual del carrer del Bisbe Caçador, 4. Amb els anys, s’han dut a terme diversos projectes per adaptar l’edifici a les necessitats de l’Arxiu.