Visites comentades

Apropa’t als documents i als arxius

Oferim visites guiades a grups organitzats d'un màxim de quinze persones. Les visites consten d'un recorregut per les instal·lacions, on s'explica el funcionament intern del centre i es donen a conèixer els tipus de documents que hi conservem.

Cal posar-se en contacte amb la Direcció del Sistema Municipal d’Arxius, per mitjà del següent formulari, o bé directament amb el centre que voleu visitar.

Per tal d’atendre millor les vostres sol·licituds cal que ens indiqueu:

  • El nom de la institució que promou la visita.
  • Les dates aproximades en que voldríeu fer la visita.
  • El nombre de persones i el perfil dels assistents.
  • Si hi teniu algun interès específic.