Programa de famílies

El programa Famílies és una iniciativa de divulgació orientada a acostar el món de la tecnologia a tota la família i en què es pretén tancar el cercle educatiu a la llar dels nois i les noies. L’objectiu és que la tecnologia i les noves formes d’organització s’aprenguin en família, de manera que es reforci el vincle entre els diferents membres d’aquesta, i acompanyar l’infant en el seu desenvolupament experiencial. Al llarg del curs escolar els ateneus de fabricació ofereixen diverses activitats perquè les famílies hi participin conjuntament i aprenguin de manera informal, creativa i divertida. Entre aquests activitats hi podem trobar tallers en què s’utilitzen elements com ara la tinta conductiva per fer circuits electrònics, el tall i la gravació làser, l’emmotllament amb fresadora de precisió, l’escaneig i la impressió en tres dimensions, entre d’altres. Consten generalment de quatre sessions en què cada una d’aquestes se centra en les diferents etapes del disseny digital: la ideació, el disseny , la fabricació de prototips i la personalització.

Vailets Hacklab Day per famílies amb infants des de 3 anys

Casal d’estiu FabKids per a joves de 12 a 17 anys