Programa pedagògic

El Programa Pedagògic dels Ateneus de Fabricació és fruit de l’acord entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona i té com a objectiu aproximar la fabricació digital a la comunitat educativa.

Per fer-ho, es faciliten eines, recursos i instruments al professorat i alumnat per tal que puguin incorporar en el seu imaginari les noves tecnologies i la fabricació digital com una peça més en el desenvolupament de projectes digitals dissenyats en l’entorn de l’aula.

Aquest programa, que té una especial incidència en la perspectiva de gènere i el foment de les vocacions científiques i tecnològiques dels i les més joves, proposa accions educatives que fomenten la reflexió, la creativitat, l’experimentació i l’aprenentatge conjunt mitjançant el desenvolupament de projectes interdisciplinaris, i ofereixen al professorat i alumnat l’oportunitat de caminar de la idea a l’objecte, aplicant continguts curriculars de les diferents àrees i competències personals.

Es pot participar en aquest programa a través de les següents vies:

1. Programes Educatius:

 • Què és? Oferta que impulsa la transformació educativa del centre
 • Objectiu: Formar a docents i alumnat en la integració de les tecnologies de fabricació digital en la pràctica educativa i en com fer ús dels Ateneus de Fabricació
 • Descripció: Programa que consta d’un acompanyament pedagògic, formació docent, assessorament continu, difusió i transferència, etc.
 • Com hi accedeixo? A través de la Convocatòria Unificada de Programes del Consorci d’Educació de Barcelona

2. Activitats

 • Què és? Oferta que enriqueix els projectes educatius del centre
 • Objectiu: Donar suport i assessorament a projectes a través d’activitat puntuals als Ateneus de Fabricació
 • Descripció: Visites, Tallers puntuals, Suport a projectes, Formació docent
 • Com hi accedeixo? Contactant directament amb l’Ateneu de Fabricació d’interès

3. Altres serveis

 • Què és? Oferta que dona suport a iniciatives educatives diverses
 • Objectiu: Garantir que es dona resposta a les diferents necessitats educatives dels centres en quan a fabricació digital
 • Descripció: Ús de maquinària, cessió d’espais, xerrades, altres
 • Com hi accedeixo? Contactant directament amb l’Ateneu de Fabricació d’interès