Home

Barcelona Economia

L'evolució de l'’economia de Barcelona i del seu entorn metropolità a partir dels principals indicadors de conjuntura econòmica.

Darreres actualitzacions