Impressió

Activitat industrial

La indústria metropolitana s’endinsa en una conjuntura de consolidació dels volums d’activitat assolits després d’un quadrienni de fort creixement.

L’evolució del PIB sectorial del darrer trimestre de 2018 certifica el punt i final del període expansiu més llarg i intens que ha registrat la indústria metropolitana en les darreres dues dècades. Una expansió recolzada en la represa de la demanda interna que ha protagonitzat l’economia espanyola d’ençà 2014 i en un augment constant de les exportacions. Ha estat precisament aquest segment de la demanda externa, afectat per la pèrdua d’impuls de la indústria alemanya i la reducció dels fluxos comercials arran de les conflictives relacions comercials entre Estats Units i Xina, juntament amb l’augment sostingut de les importacions, el que ha provocat el canvi de signe de l’evolució del PIB industrial.