Impressió

Clima industrial a l'Àrea Metropolitana de Barcelona

La pèrdua d’intensitat de la conjuntura industrial durant la segona meitat de 2018 i començament de 2019, observada tant a Catalunya com a la resta d’Espanya, es deu majoritàriament a la contenció de la demanda externa.

A l’àmbit metropolità, els resultats de l’Enquesta de Clima Empresarial comencen a plasmar un escenari menys positiu que el dels darrers anys. Fins i tot s’observa un cert enfosquiment de les perspectives a curt termini. Tampoc es pot esperar altra cosa atesa la notable desacceleració de l’economia de la UE i la contenció dels fluxos exportadors amenaçats per la incertesa associada al Brexit i el proteccionisme que aflora als Estats Units. 

 

Dades i anàlisi