Impressió

Clima industrial a l'Àrea Metropolitana de Barcelona

L’emergència de salut pública d’abast global condiciona l’evolució de l’activitat industrial metropolitana.

Els resultats de l’Enquesta de Clima Empresarial a l’Àmbit Metropolità dibuixen un escenari que ens remet als pitjors moments del darrer període recessiu. Amb la diferència que les dades actualment disponibles només recullen els efectes inicials d’un impacte que es preveu dramàtic. Tot i el tarannà normalment optimista dels empresaris, les respostes sobre les perspectives a curt termini reflecteixen un temor i una preocupació inusual. La valoració relativament menys negativa que mereix l’evolució esperada de les exportacions indica, de passada, que les empreses grans pensen que estan en millor posició per superar aquesta crisi. 

 

Dades i anàlisi