Impressió

Clima industrial a l'Àrea Metropolitana de Barcelona

La millora de la conjuntura industrial s’ha generalitzat i consolidat tant a Catalunya com a la resta d’Espanya. Una tendència molt lligada a la que s’observa al conjunt de la UE.

A l’àmbit metropolità, els resultats de l’Enquesta de Clima Empresarial plasmen una evolució positiva i sostinguda en el temps tant pel que fa als resultats registrats com a les perspectives a curt termini. Implícitament, dibuixen una tendència expansiva congruent amb els resultats de l’enquesta corresponent a Catalunya i Espanya. Una millora relativament consistent atès que es fa extensible tant a la inversió empresarial com a l’ocupació. Una trajectòria relativament expansiva però insuficient per suportar un augment dels preus de venda.

 

Dades i anàlisi