Impressió

Clima industrial a l'Àrea Metropolitana de Barcelona

La pèrdua d’intensitat de la conjuntura industrial durant la segona meitat de 2018, observada tant a Catalunya com a la resta d’Espanya, s’ha degut majoritàriament a la contenció de la demanda externa.

A l’àmbit metropolità, els resultats de l’Enquesta de Clima Empresarial plasmen una evolució moderadament positiva i relativament sostinguda en el temps tant pel que fa als resultats registrats com a les perspectives a curt termini. Alhora, alerten d’un lleu empitjorament de la conjuntura en línia amb la brusca desacceleració de l’economia de la UE i la contenció dels fluxos exportadors amenaçats per la incertesa associada al Brexit i el proteccionisme que aflora als Estats Units. 

 

Dades i anàlisi