Impressió

Clima industrial

Enquesta de clima empresarial (AMB)     (%)
    4t.tr.18 1r.tr.19 2n.tr.19 3r.tr.19 4t.tr.19 1r.tr.20 2n.tr.20 3r.tr.20
Valoració del període
Marxa del negoci Normal 51 51 52 59 62 55 17 33
Saldo 6 -2 12 8 3 -35 -71 -43
 
Facturació a l'estranger Igual 42 41 37 36 34 34 18 34
Saldo 0 -5 5 3 0 -15 -41 -6
Preus de venda Igual 87 74 90 88 88 77 81 90
Saldo -2 5 1 -5 -2 1 -17 -5
Nombre de treballadors Igual 69 71 79 77 83 68 65 71
Saldo 12 -4 -2 -2 1 -9 -32 -9
Inversió realitzada Igual 52 -- -- -- 63 -- -- --
Saldo 17 -- -- -- 10 -- -- --
Perspectives a curt termini
Marxa del negoci Igual 60 62 61 65 65 16 31 41
Saldo 3 7 7 4 -3 -84 -54 -43
Facturació a l'estranger Igual 38 41 43 36 45 17 32 40
Saldo 7 9 0 -2 6 -47 -45 1
Preus de venda Igual 76 87 92 90 78 65 80 89
Saldo 12 0 -6 -6 10 -31 -17 -2
Nombre de treballadors Igual 80 81 82 79 85 40 72 80
Saldo 2 0 -6 -3 0 -58 -13 -12
Inversió prevista Igual 63 -- -- -- 72 -- -- --
Saldo 14 -- -- -- 2 -- -- --
Factors que limiten l'expansió del negoci
Feblesa de la demanda 26,6 -- -- -- 32,5 -- -- --
Equip productiu insuficient 4 -- -- -- 5,0 -- -- --
Manca de mà d'obra adequada 15 -- -- -- 11,9 -- -- --
Dificultats financeres 5,8 -- -- -- 8,8 -- -- --
Augment de la competència 25,4 -- -- -- 22,5 -- -- --
Altres o cap en concret 23,1 -- -- -- 19,4 -- -- --
Font: Enquesta de Clima Empresarial. Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona

Array
Array
Array
Array

La segona onada de contagis aquí i a la major part d’Europa ha refredat la represa de l’activitat manufacturera que havia de contrarestar la pèssima evolució del segon trimestre. Sense un control eficient de la pandèmia no es pot esperar una recuperació més o menys completa de l’activitat industrial. 

Els resultats de la darrera Enquesta de Clima Empresarial, que corresponen als mesos d’estiu, període de baixa incidència dels contagis entre la primera i la segona onada de la covid-19, confirmen la feblesa de la conjuntura econòmica en general i de l’activitat industrial en particular. S’observa una lleu millora en relació al trimestre anterior, condicionat per la paràlisi d’una bona part de l’activitat econòmica, però el pessimisme s’imposa. Són minoria els empresaris que reconeixen una evolució positiva del seu negoci. La magnitud de la crisi sanitària, el seu abast global i la incertesa sobre com evolucionarà a curt i mitjà termini ha deixat descol·locat a una bona part del món empresarial. Superat aquest primer estat de desconcert, la major part del teixit productiu està en procés d’adaptació a les noves condicions del mercat.

Com era previsible, les valoracions empresarials sobre la marxa del negoci continuen sent molt negatives per tercer trimestre consecutiu. Tant si es comparen amb el resultats del trimestre anterior com si es posen al costat dels d’un any abans. I no s’esperen canvis en el curt termini. A remarcar que la facturació a l’estranger mostra un perfil més optimista que la del mercat interior. Una millora especialment notable en la valoració de les perspectives i que probablement s’hauria de revisar a la baixa per l’impacte de la segona onada de la pandèmia a les principals economies de la UE, destinataris de la major part de les exportacions catalanes de manufactures. En conseqüència, i malgrat els ERTO’s, la retallada d’ocupació al sector industrial metropolità molt probablement acabarà sent més intensa de la que reflecteixen les opinions empresarials en la darrera enquesta.

 

xxx