Impressió

Clima industrial

Enquesta de clima empresarial (AMB)     (%)
    2n.tr.19 3r.tr.19 4t.tr.19 1r.tr.20 2n.tr.20 3r.tr.20 4t.tr.20 1r.tr.21
Valoració del període
Marxa del negoci Normal 52 59 62 55 17 33 46 50
Saldo 12 8 3 -35 -71 -43 -25 -25
 
Facturació a l'estranger Igual 37 36 34 34 18 34 46 44
Saldo 5 3 0 -15 -41 -6 -3 -3
Preus de venda Igual 90 88 88 77 81 90 81 70
Saldo 1 -5 -2 1 -17 -5 -14 12
Nombre de treballadors Igual 79 77 83 68 65 71 65 72
Saldo -2 -2 1 -9 -32 -9 -14 -11
Inversió realitzada Igual -- -- 63 -- -- -- 41 --
Saldo -- -- 10 -- -- -- -29 --
Perspectives a curt termini
Marxa del negoci Igual 61 65 65 16 31 41 51 54
Saldo 7 4 -3 -84 -54 -43 -28 -3
Facturació a l'estranger Igual 43 36 45 17 32 40 30 49
Saldo 0 -2 6 -47 -45 1 -13 3
Preus de venda Igual 92 90 78 65 80 89 77 81
Saldo -6 -6 10 -31 -17 -2 9 10
Nombre de treballadors Igual 82 79 85 40 72 80 72 85
Saldo -6 -3 0 -58 -13 -12 -9 -4
Inversió prevista Igual -- -- 72 -- -- -- 61 --
Saldo -- -- 2 -- -- -- -12 --
Factors que limiten l'expansió del negoci
Feblesa de la demanda -- -- 32.5 -- -- -- 38.4 --
Equip productiu insuficient -- -- 5 -- -- -- 2.8 --
Manca de mà d'obra adequada -- -- 11.9 -- -- -- 5.6 --
Dificultats financeres -- -- 8.8 -- -- -- 11.3 --
Augment de la competència -- -- 22,5 -- -- -- 13 --
Altres o cap en concret -- -- 19,4 -- -- -- 28,8 --
Font: Enquesta de Clima Empresarial. Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona

Array
Array
Array
Array

L’avanç del procés de vacunació després d’un inici amb alts i baixos explica el canvi a millor de les expectatives empresarials a curt termini. L’evolució del primer trimestre d’enguany és gairebé un calc de la de final de 2020 amb l’excepció de l’evolució dels preus.

Els resultats de la primera Enquesta de Clima Empresarial de 2021 corresponen a uns mesos de forta incidència de contagis (quarta onada) de la covid-19 i de l’inici dubitatiu de la vacunació de la població. Això pot explicar la quasi paràlisi del procés de millora de la conjuntura econòmica en general i de l’activitat industrial en particular tot i que no ha estat aquesta la més perjudicada. La majoria de respostes apunten a un cert estancament de la situació i a una clara rellevància de les valoracions negatives. Així, tot i el lleu augment del nombre d’empresaris que valoren com a normal l’evolució del seu negoci durant el primer trimestre d’enguany, els que en fan una valoració negativa són un percentatge del total encara molt rellevant. Com era previsible, la situació actual és quelcom millor que la d’un any enrere, quan es va iniciar el període de confinament. Els saldos negatius continuen dominant el panorama. En part, per la contracció que ha patit la inversió durant els mesos de pandèmia.

Les respostes referides a les perspectives a curt termini deixen enrere el to especialment negatiu de la primera meitat de l’any passat. Amb l’excepció de l’evolució de la marxa del negoci en el mercat nacional i del nombre d’ocupats, possiblement per les restriccions que la pandèmia manté vigents i per la pèrdua de rendes que ha provocat, la resta de variables mereixen una opinió empresarial relativament esperançada. Especialment pel que fa a les exportacions i a l’evolució dels preus de venda. Valoracions que, d’altra banda, són difícils d’encaixar en una conjuntura dominada per la feblesa de la demanda i la incertesa sobre l’evolució de la covid-19. 

 

xxx