Impressió

Clima industrial

Enquesta de clima empresarial (AMB)     (%)
    2n.tr.18 3r.tr.18 4t.tr.18 1r.tr.19 2n.tr.19 3r.tr.19 4t.tr.19 1r.tr.20
Valoració del període
Marxa del negoci Normal 56 54 51 51 52 59 62 55
Saldo 13 6 6 -2 12 8 3 -35
 
Facturació a l'estranger Igual 33 39 42 41 37 36 34 35
Saldo 0 2 0 -5 5 3 0 -15
Preus de venda Igual 84 87 87 74 90 88 88 77
Saldo -1 -5 -2 5 1 -5 -2 1
Nombre de treballadors Igual 69 77 69 71 79 77 83 68
Saldo 11 2 12 -4 -2 -2 1 -9
Inversió realitzada Igual -- -- 52 -- -- -- 63 --
Saldo -- -- 17 -- -- -- 10 --
Perspectives a curt termini
Marxa del negoci Igual 63 66 60 62 61 65 65 16
Saldo 17 11 3 7 7 4 -3 -84
Facturació a l'estranger Igual 41 39 38 41 43 36 45 17
Saldo 15 10 7 9 0 -2 6 -47
Preus de venda Igual 96 93 76 87 92 90 78 65
Saldo -1 -2 12 0 -6 -6 10 -31
Nombre de treballadors Igual 78 85 80 81 82 79 85 40
Saldo 8 7 2 0 -6 -3 0 -58
Inversió prevista Igual -- -- 63 -- -- -- 72 --
Saldo -- -- 14 -- -- -- 2 --
Factors que limiten l'expansió del negoci
Feblesa de la demanda -- -- 26.6 -- -- -- 32.5 --
Equip productiu insuficient -- -- 4 -- -- -- 5 --
Manca de mà d'obra adequada -- -- 15 -- -- -- 11.9 --
Dificultats financeres -- -- 5.8 -- -- -- 8.8 --
Augment de la competència -- -- 25,4 -- -- -- 22,5 --
Altres o cap en concret -- -- 23,1 -- -- -- 19,4 --
Font: Enquesta de Clima Empresarial. Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona

Array
Array
Array
Array

La irrupció del coronavirus talla de soca-rel la lenta recuperació de l’activitat industrial metropolitana després de la contracció viscuda durant la tardor-hivern de 2018-2019.

Els resultats de la darrera Enquesta de Clima Empresarial revelen, com era previsible, que la indústria metropolitana s’ha vist abocada a un nou període contractiu com a conseqüència de la pandèmia del Covid-19. La irrupció per sorpresa i especialment la incertesa gairebé total de com evolucionarà aquesta crisi sanitària d’abast mundial manté descol·locat  una bona part del món empresarial. Enmig d’una situació tan extraordinària i canviant, els resultats de l’enquesta difícilment poden reflectir la realitat de l’impacte. Hem de suposar que pateixen d’un biaix positiu per la dificultat d’assumir, per part de molts empresaris, l’excepcional duresa de la conjuntura. Cal temps per assimilar-ho.

Recordant que la paràlisi forçada de l’activitat productiva no essencial només afecta a la darrera sisena part del trimestre, la valoració de la marxa del negoci durant el període de referència ja presenta un saldo molt més negatiu que el trimestre anterior i que un any abans. Amb tot, encara hi ha una majoria d’empresaris que declaren que el negoci ha evolucionat amb normalitat. Aquesta majoria del primer trimestre passarà a ser una clara minoria durant el segon com es pot deduir de la valoració que fan de les perspectives a curt termini. En la mateixa línia, l’empitjorament del clima exportador es fa més evident en les perspectives a curt termini que en la valoració del primer trimestre d’enguany. Cal remarcar que la pèrdua de negoci que s’espera es preveu més intensa en el mercat interior que en l’exterior. Possiblement sigui un biaix imputable al fet que entre les exportadores hi ha una major presència relativa de grans i mitjanes empreses amb més possibilitats de superar un moment crític com aquest.

La resposta a la resta de qüestions plantejades presenta el mateix perfil regressiu. L’evolució del nombre d’ocupats i dels preus de venda serà més accentuada durant la primavera que no ho ha estat durant l’hivern. Especialment pessimista és la previsió de que sis de cada deu empreses reduiran plantilla a curt termini.

 

xxx