Impressió

Conjuntura industrial

Igual que en terciari, la crisi provocada pel coronavirus no afecta per igual a totes les activitats industrials. Però totes es veuen obligades a introduir canvis en els processos productius i de distribució que comporten augments dels costos. I han d’encarar canvis en la demanda que, en algun cas, poden ser irreversibles.

Les dades de Comptabilitat Nacional més recents confirmen que l’activitat industrial s’ha endinsat en un nou període recessiu. El desencadenant últim ha estat la irrupció del coronavirus però la realitat és que l’activitat manufacturera metropolitana ja arrossegava uns quants trimestres de trajectòria indefinida i lleument contractiva. Entre la incertesa del Brexit, la feblesa mostrada per l’economia alemanya i la del conjunt de la UE i la contenció dels fluxos comercials per les disputes aranzelàries entre Xina i Estats Units, la indústria metropolitana ha surat amb més o menys dificultat gràcies a una demanda interna relativament expansiva i unes exportacions comparativament boiants. L’emergència sanitària provocada pel Covid-19 ho ha canviat tot de soca-rel.