Impressió

Conjuntura industrial

L’activitat industrial metropolitana manté una trajectòria lleument contractiva per la pèrdua d’impuls de les exportacions derivada de la desacceleració de l’economia europea i per l’augment dels costos de fabricació.

Les dades de Comptabilitat Nacional de 2019 confirmen el canvi de cicle que els darrers anys havia seguit l’activitat industrial a Catalunya i també al conjunt d’Espanya. Juntament amb la construcció havia liderat el creixement del PIB en termes relatius. Un protagonisme que si en el seu moment era deutor del creixement sostingut de la demanda interna i de la positiva reacció del segment exportador aprofitant la millora de la conjuntura econòmica europea, ara s’ha diluït per la pèrdua d’impuls d’ambdós factors. Sent optimistes, s’obre un període que podria ser de consolidació i modernització de la capacitat productiva instal·lada, aprofitant el favorable context financer que ofereix l’expansiva política monetària que manté el BCE i confiant en una reconducció ,de les disputes que frenen el creixement dels fluxos comercials.