Impressió

Exportacions industrials

Exportacions de productes industrials milions d'€
  Província Catalunya
Barcelona Catalunya Segons contingut tecnològic de les manufactures
Període Total Total Total Alt Mitjà alt Mitjà baix Baix
2013 45.829 58.981 55.557 5.306 27.835 7.893 14.523
2014 47.184 60.314 56.974 5.637 28.249 7.907 15.183
2015 50.167 63.906 60.435 6.187 30.015 8.122 16.111
2016 51.189 65.161 62.047 6.698 30.816 8.056 16.477
2017 53.667 69.669 66.327 7.336 31.368 10.256 17.369
2018 55.802 71.226 67.388 7.413 32.664 9.786 17.524
1r.tr. 14.439 18.144 16.879 1.798 8.333 2.489 4.258
2n.tr. 13.567 18.330 17.614 1.834 8.841 2.571 4.369
3r.tr. 13.092 16.851 15.826 1.666 7.453 2.350 4.356
4t.tr. 13.695 18.024 17.069 2.115 8.037 2.376 4.541
2019 57.163 73.853 70.036 8.759 31.884 10.454 18.940
1r.tr. 14.040 17.974 17.423 1.901 8.406 2.621 4.496
2n.tr. 15.253 19.401 18.157 2.185 8.460 2.862 4.651
3r.tr. 13.643 17.777 16.750 2.135 7.245 2.589 4.780
4t.tr. 14.227 18.701 17.706 2.538 7.773 2.382 5.012
2020 50.693 66.265 62.918 9.038 27.445 8.318 18.116
1r.tr. 13.681 17.416 16.528 2.220 7.332 2.351 4.625
2n.tr. 10.178 13.535 12.813 2.301 5.058 1.606 3.848
3r.tr. 12.371 16.417 15.497 2.070 6.685 2.077 4.665
4t.tr. 14.463 18.898 18.080 2.447 8.370 2.284 4.978
Nota: Les dades dels darrers trimestres són provisionals.
Font: Idescat i DataComex
Total exportacions Productes manufacturats. Catalunya
Variació (%) Província Catalunya Total Alt Mitjà alt Mitjà baix Baix
4t.tr.20/4t.tr.19 1,7 1,1 1,7 -4,2 6,9 -5,2 -0,3
2n.sm.20/2n.sm.19 -3,7 -3,2 -2,6 -3,3 0,2 -12,3 -1,5
2020/2019 -11,3 -10,3 -10,2 3,4 -14,2 -20,2 -4,1
2019/2018 2,4 3,7 3,9 18,2 -2,4 6,8 8,1

Array
Array
Array
Array

La reactivació de l’activitat industrial durant la segona meitat de 2020 ha estat determinant per a moderar la negativa evolució que mostraven les exportacions com a conseqüència de la pandèmia. D’una pèrdua de l’ordre del trenta per cent interanual durant el segon trimestre s’ha passat al lleu augment del darrer trimestre.

Si l’economia espanyola va començar 2020 amb unes previsions de creixement moderat a causa de factors interns i externs, la pandèmia d’abast mundial provocada per la covid-19 ha arrasat totes les previsions imposant una realitat devastadora. La paralització temporal de la producció manufacturera no essencial i el confinament de la població, mesures preses per frenar l’extensió dels contagis, ha provocat una recessió econòmica que, en termes globals, està sent molt més intensa que la registrada ara fa poc més de deu anys. El caràcter global i l’origen xinès de la pandèmia han revifat sentiments nacionalistes i contraris a la creixent globalització que poden alentir la superació de la crisi que pateixen els fluxos comercials. Una afectació greu i duradora en el comerç internacional podria alentir la recuperació de l’economia catalana, severament perjudicada per l’impacte de la pandèmia en el turisme.

Les darreres dades disponibles, corresponents al darrer trimestre de 2020, revelen que les exportacions catalanes evolucionen en la línia de recuperar els volums d’abans de la pandèmia. Però la realitat actual és que per l’impacte de la pandèmia i altres condicionants més previsibles i ordinaris, el volum de les exportacions manufactures a Catalunya el darrer any ha estat un deu per cent més baix que el de 2019, quan es va assolir el màxim històric amb més de setanta mil milions d’€. La pandèmia s’ha “menjat” el creixement exportador del trienni 2017-2019. Una davallada que a la província de Barcelona és lleument més accentuada. En tot cas i com era d’esperar, el més rellevant d’aquestes dades és que mostren una significativa millora respecte de l’etapa més dura del confinament.

Agrupant els productes exportats en funció del seu contingut tecnològic, s’observa que els que incorporen més valor afegit com ara la Farmacèutica i l’Electrònica, que havien tancat 2019 amb un notable augment, assolint nous màxims anuals i guanyant pes relatiu sobre el total exportat, han superat e dramàtic 2020 amb nota. Han estat l’excepció que confirma la regla. La resta de segments, tant els que van acabar 2019 en positiu, que són els que incorporen menys contingut tecnològic, com el més representatiu de les exportacions catalanes, han tancat 2020 amb notables davallades malgrat la dinàmica positiva de final d’any. La crisi pandèmica n’és la màxima responsable però no l’únic desencadenant com es pot deduir de la negativa evolució d’alguns d’aquests segments d’exportació abans de l’aparició de la covid-19.

XXXX