Impressió

Exportacions industrials

Exportacions de productes industrials milions d'€
  Província Catalunya
Barcelona Catalunya Segons contingut tecnològic de les manufactures
Període Total Total Total Alt Mitjà alt Mitjà baix Baix
2013 45.829 58.981 55.557 5.306 27.835 7.893 14.523
2014 47.184 60.314 56.974 5.637 28.249 7.907 15.183
2015 50.167 63.906 60.435 6.187 30.015 8.122 16.111
2016 51.189 65.161 62.047 6.698 30.816 8.056 16.477
2017 53.667 69.669 66.327 7.336 31.368 10.256 17.369
1r.tr. 13.545 17.452 16.703 1.915 7.999 2.529 4.260
2n.tr. 13.567 17.583 16.778 1.848 7.967 2.589 4.374
3r.tr. 12.808 16.749 15.838 1.643 7.281 2.552 4.363
4t.tr. 13.747 17.885 17.008 1.930 8.121 2.585 4.372
2018 55.802 71.226 67.388 7.413 32.664 9.786 17.524
1r.tr. 14.439 18.144 16.879 1.798 8.333 2.489 4.258
2n.tr. 13.567 18.330 17.614 1.834 8.841 2.571 4.369
3r.tr. 13.092 16.851 15.826 1.666 7.453 2.350 4.356
4t.tr. 13.695 18.024 17.069 2.115 8.037 2.376 4.541
2019 57.163 73.853 70.038 8.745 31.974 10.421 18.898
1r.tr. 14.040 17.974 17.154 1.891 8.280 2.539 4.444
2n.tr. 15.253 19.401 18.371 2.176 8.613 2.899 4.683
3r.tr. 13.643 17.777 16.729 2.124 7.253 2.574 4.778
4t.tr. 14.227 18.701 17.784 2.554 7.828 2.409 4.993
2020
1r.tr. 13.681 17.416 16.528 2.220 7.332 2.351 4.625
Nota: Les dades dels darrers trimestres són provisionals.
Font: Idescat i DataComex
Total exportacions Productes manufacturats. Catalunya
Variació (%) Província Catalunya Total Alt Mitjà alt Mitjà baix Baix
1r.tr.20/1r.tr.19 -2,6 -3,1 -3,7 17,4 -11,5 -7,4 4,1
2n.sm.19/2n.sm.18 4,0 4,6 4,9 23,7 -2,6 5,4 9,8
2019/2018 2,4 3,7 3,2 18,2 -3,5 6,6 7,8
2018/2017 4,0 2,2 1,6 1,1 4,1 -4,6 0,9

Array
Array
Array
Array

La paràlisi d’una bona part de l’activitat empresarial aquí i a la major part del món ha sacsejat notablement els fluxos comercials. Les exportacions del mes de març, amb un descens que supera el deu per cent interanual, anuncien una davallada intensa durant el bimestre abril-maig. Una pandèmia global ens aboca a una recessió econòmica sense precedents i frena en sec una dècada expansiva de les exportacions de manufactures catalanes.

Mantenir una trajectòria expansiva establint successius valors màxims requereix una conjunció de factors de diversa índole que rarament es dóna. La notable recuperació de l’economia mundial i dels fluxos comercials durant la major part de la dècada que ara s’acaba havia derivat darrerament cap a una fase d’expansió més continguda, especialment a Europa i a Llatinoamèrica, com a conseqüència de la contenció del creixement de l’economia xinesa i la incertesa al voltant del gir proteccionista del govern republicà dels Estats Units i del desenllaç del Brexit.

Si 2020 començava amb unes previsions de creixement moderat de l’economia espanyola, una UE més afeblida per l’abandó del Regne Unit però amb un cert relaxament de les tensions aranzelàries entre Estats Units i la resta de grans socis comercials, transcorregut el primer trimestre ja es pot afirmar que el clima econòmic ha canviar radicalment. La pandèmia d’abast mundial provocada per un coronavirus que ha forçat la paralització temporal de la producció manufacturera no essencial i el confinament de la població ha derivat en una recessió econòmica que, en termes globals, serà més intensa que la registrada ara fa poc més de deu anys. El caràcter global i l’origen xinès de la pandèmia han revifat sentiments nacionalistes i contraris a la creixent globalització que poden accentuar la crisi que patiran els fluxos comercials. Una crisi llarga i intensa de les exportacions pot ser molt perjudicial per la recuperació de l’economia catalana.

Si ens limitem a la dades confirmades del primer trimestre, les exportacions industrials catalanes han retrocedit poc més d’un tres per cent interanual, mentre que l’acumulat dels darrers dotze mesos encara es manté en positiu però sense establir un nou màxim. És el mateix que s’observa a la província de Barcelona, origen de tres quartes parts de les exportacions catalanes.

Agrupant els productes exportats en funció del seu contingut tecnològic, s’observa que els que incorporen més valor afegit com ara la Farmacèutica i l’Electrònica, que havien tancat 2019 amb un notable augment, assolint nous màxims anuals i guanyant pes relatiu sobre el total exportat, han començat l’any amb el mateix impuls. En la mateixa línia però amb menys intensitat perquè el volum exportat és més elevat, es situa el segment dels productes manufacturats amb menys valor afegit. Contràriament, l’agregat més rellevant en termes absoluts, el dels productes amb un contingut tecnològic mitjà alt del que en són representants destacats els Vehicles i la Química, comença l’any accentuant la trajectòria negativa registrada l’any passat. Les dificultats de la indústria automobilística sotmesa a canvis normatius en les emissions i l’atonia del creixement europeu, ho poden explicar.

XXXX