Impressió

Exportacions industrials

Exportacions de productes industrials milions d'€
  Província Catalunya
Barcelona Catalunya Segons contingut tecnològic de les manufactures
Període Total Total Total Alt Mitjà alt Mitjà baix Baix
2014 47.184 60.314 56.974 5.637 28.249 7.907 15.183
2015 50.167 63.906 60.435 6.187 30.015 8.122 16.111
2016 51.189 65.161 62.047 6.698 30.816 8.056 16.477
2017 53.667 69.669 66.327 7.336 31.368 10.256 17.369
2018 55.802 71.226 67.388 7.413 32.664 9.786 17.524
1r.tr. 14.439 18.144 16.879 1.798 8.333 2.489 4.258
2n.tr. 13.567 18.330 17.614 1.834 8.841 2.571 4.369
3r.tr. 13.092 16.851 15.826 1.666 7.453 2.350 4.356
4t.tr. 13.695 18.024 17.069 2.115 8.037 2.376 4.541
2019 57.163 73.853 70.036 8.759 31.884 10.454 18.940
1r.tr. 14.040 17.974 17.423 1.901 8.406 2.621 4.496
2n.tr. 15.253 19.401 18.157 2.185 8.460 2.862 4.651
3r.tr. 13.643 17.777 16.750 2.135 7.245 2.589 4.780
4t.tr. 14.227 18.701 17.706 2.538 7.773 2.382 5.012
2020 50.693 66.265 62.918 9.038 27.445 8.318 18.116
1r.tr. 13.681 17.416 16.528 2.220 7.332 2.351 4.625
2n.tr. 10.178 13.535 12.813 2.301 5.058 1.606 3.848
3r.tr. 12.371 16.417 15.497 2.070 6.685 2.077 4.665
4t.tr. 14.463 18.898 18.080 2.447 8.370 2.284 4.978
2021
1r.tr. 14.888 19.183 18.312 2.292 8.597 2.537 4.887
Nota: Les dades dels darrers trimestres són provisionals.
Font: Idescat i DataComex
Total exportacions Productes manufacturats. Catalunya
Variació (%) Província Catalunya Total Alt Mitjà alt Mitjà baix Baix
1r.tr.21/1r.tr.20 8,8 10,1 10,8 3,2 17,2 7,9 5,7
2n.sm.20/2n.sm.19 -3,7 -3,2 -2,6 -3,3 0,2 -12,3 -1,5
2020/2019 -11,3 -10,3 -10,2 3,4 -14,2 -20,2 -4,1
2019/2018 2,4 3,7 3,9 18,2 -2,4 6,8 8,1

Array
Array
Array
Array

El sector exterior està sent determinant per a la recuperació de l’activitat industrial de Catalunya. Els avanços en el control de la pandèmia i la necessitat de reposar les existències minvades durant els mesos de restriccions més dures, poden ajudar a explicar el moment expansiu que viuen les exportacions de manufactures.

Les darreres dades disponibles, corresponents al primer trimestre d’enguany, revelen que les exportacions catalanes ja han recuperat els volums d’abans de la pandèmia. De fet, els volums exportats els darrers sis mesos equivalen a una mitjana mensual de més de 6.300 milions d’euros, una magnitud que supera els darrers màxims històrics assolits en 2019. Una molt bona notícia, es miri com es miri i tingui el rerefons que tingui. Després que la pandèmia i altres condicionants més previsibles i ordinaris provoquessin una pèrdua del deu per cent de les exportacions catalanes durant 2020, la recuperació dels darrers mesos ha forçat un punt d’inflexió en la trajectòria del sector. Un punt d’inflexió consolidat que anuncia un canvi de tendència a molt curt termini.

Un altre tret a destacar és que aquest impuls de les exportacions coincideix amb una relativa atonia de la demanda interna i en conseqüència, un creixement relativament modest de les importacions. La síntesi de les dues variacions és una notable reducció del dèficit de la balança comercial.

Agrupant els productes exportats en funció del seu contingut tecnològic, s’observa que els que incorporen més valor afegit com ara la Farmacèutica i l’Electrònica, que havien tancat 2019 assolint nous màxims anuals i guanyant pes relatiu sobre el total exportat, van superar el difícil 2020 amb nota i han tancat el primer trimestre d’enguany amb el mateix impuls. La resta de segments, tant els que van acabar 2019 en positiu, que són els que incorporen menys contingut tecnològic, com el més representatiu de les exportacions catalanes, van tancar 2020 amb notables davallades malgrat la dinàmica positiva de final d’any. Una dinàmica que s’ha mantingut durant els primers mesos d’enguany i que explica el repunt que mostren les dades del primer trimestre.

XXXX