Impressió

Exportacions industrials

Exportacions de productes industrials milions d'€
  Província Catalunya
Barcelona Catalunya Segons contingut tecnològic de les manufactures
Període Total Total Total Alt Mitjà alt Mitjà baix Baix
2012 45.444 58.881 54.204 5.328 27.092 7.811 13.973
2013 45.829 58.981 55.557 5.306 27.835 7.893 14.523
2014 47.184 60.314 56.974 5.637 28.249 7.907 15.183
2015 50.167 63.906 60.435 6.187 30.015 8.122 16.111
2016 51.189 65.161 62.047 6.698 30.816 8.056 16.477
2017 53.667 69.669 66.327 7.336 31.368 10.256 17.369
1r.tr. 13.545 17.452 16.703 1.915 7.999 2.529 4.260
2n.tr. 13.567 17.583 16.778 1.848 7.967 2.589 4.374
3r.tr. 12.808 16.749 15.838 1.643 7.281 2.552 4.363
4t.tr. 13.747 17.885 17.008 1.930 8.121 2.585 4.372
2018 55.802 71.649 67.840 7.400 33.138 9.777 17.525
1r.tr. 14.439 18.244 17.393 1.790 8.844 2.482 4.277
2n.tr. 13.567 18.430 17.539 1.806 8.811 2.561 4.361
3r.tr. 13.092 16.951 15.829 1.690 7.431 2.358 4.350
4t.tr. 13.695 18.024 17.079 2.113 8.053 2.376 4.537
2019
1r.tr. 14.040 17.974 17.154 1.891 8.280 2.539 4.444
2n.tr. 15.253 19.401 18.371 2.176 8.613 2.899 4.683
3r.tr. 13.643 17.777 16.729 2.124 7.253 2.574 4.778
Nota: Les dades dels darrers trimestres són provisionals.
Font: Idescat i DataComex
Total exportacions Productes manufacturats. Catalunya
Variació (%) Província Catalunya Total Alt Mitjà alt Mitjà baix Baix
3r.tr.19/3r.tr.18 4,2 4,9 5,7 25,7 -2,4 9,2 9,8
1r.sm.19/1r.sm.18 4,6 1,9 1,7 13,1 -4,3 7,8 5,7
2018/2017 4,0 2,8 2,3 1,2 2,3 -4,2 -0,1
2017/2016 4,8 6,9 6,9 9,5 1,8 27,3 5,4

Array
Array
Array
Array

Continua la reacció positiva del sector exportador català després d’un començament d’any especialment fluix. Es tracta d’un augment doblement valorat perquè es produeix en un context d’alentiment del ritme de creixement de l’economia europea.

La dinàmica expansiva de les exportacions de productes manufacturats durant 2017 i primera meitat de 2018 són una referència ineludible a l’hora d’explicar el sobtat estancament de la segona meitat de l’any passat i primers mesos d’enguany. Continuar creixent des de valors màxims requereix una conjunció de factors diversos que rarament es dóna. La notable recuperació de l’economia mundial i dels fluxos comercials dels darrers anys ha derivat darrerament cap a una fase d’expansió més continguda, especialment a Europa i a Llatinoamèrica, com a conseqüència de l’encariment del petroli, la contenció del creixement de l’economia xinesa i la incertesa al voltant del gir proteccionista del govern republicà dels Estats Units i del desenllaç del Brexit.

Es perfila un nou context, menys favorable que el dels darrers anys, que requerirà renovar l’aposta de la indústria catalana per l’obertura de nous mercats potenciant la seva presència més enllà de la UE. Alhora que el volum de les exportacions s’ha anat estabilitzant i assolint nous màxims històrics, les importacions de productes equivalents s’han mogut en una línia de creixement relativament estable i moderat en termes monetaris. La conseqüència immediata d’aquesta divergència és una disminució de la taxa de cobertura alhora que augmenta el saldo negatiu entre exportacions i importacions industrials derivat del dinamisme de la demanda interna espanyola. Un panorama que pot canviar lleument si es manté la recuperació de les exportacions i la contenció actual del preu del petroli i primeres matèries ajuda a moderar el creixement de les importacions. La contenció de la demanda interna es dóna per descomptada.

Agrupant els productes exportats en funció del seu contingut tecnològic, s’observa que els que incorporen més valor afegit com ara la Farmacèutica i l’Electrònica, que tot just han començat a recuperar els volums de deu anys enrere, han tancat els primers nou mesos de 2019 amb un notable impuls, assolint nous màxims anuals i guanyant pes relatiu sobre el total exportat. Compartint tendència i poc més, els dos segments de productes manufacturats amb menys valor afegit també creixen amb força en relació al mateix període de 2018. Contràriament, l’agregat més rellevant en termes absoluts, el dels productes amb un contingut tecnològic mitjà alt del que en són representants destacats els Vehicles i la Química, s’encamina a un tancament d’any en negatiu.

XXXX