Impressió

Exportacions industrials

Exportacions de productes industrials milions d'€
  Província Catalunya
Barcelona Catalunya Segons contingut tecnològic de les manufactures
Període Total Total Total Alt Mitjà alt Mitjà baix Baix
2013 45.829 58.981 55.557 5.306 27.835 7.893 14.523
2014 47.184 60.314 56.974 5.637 28.249 7.907 15.183
2015 50.167 63.906 60.435 6.187 30.015 8.122 16.111
2016 51.189 65.161 62.047 6.698 30.816 8.056 16.477
2017 53.667 69.669 66.327 7.336 31.368 10.256 17.369
1r.tr. 13.545 17.452 16.703 1.915 7.999 2.529 4.260
2n.tr. 13.567 17.583 16.778 1.848 7.967 2.589 4.374
3r.tr. 12.808 16.749 15.838 1.643 7.281 2.552 4.363
4t.tr. 13.747 17.885 17.008 1.930 8.121 2.585 4.372
2018 55.802 71.226 67.388 7.413 32.664 9.786 17.524
1r.tr. 14.439 18.144 16.879 1.798 8.333 2.489 4.258
2n.tr. 13.567 18.330 17.614 1.834 8.841 2.571 4.369
3r.tr. 13.092 16.851 15.826 1.666 7.453 2.350 4.356
4t.tr. 13.695 18.024 17.069 2.115 8.037 2.376 4.541
2019 57.163 73.853 70.038 8.745 31.974 10.421 18.898
1r.tr. 14.040 17.974 17.154 1.891 8.280 2.539 4.444
2n.tr. 15.253 19.401 18.371 2.176 8.613 2.899 4.683
3r.tr. 13.643 17.777 16.729 2.124 7.253 2.574 4.778
4t.tr. 14.227 18.701 17.784 2.554 7.828 2.409 4.993
2020
1r.tr. 13.681 17.416 16.528 2.220 7.332 2.351 4.625
2n.tr. 10.178 13.535 12.813 2.301 5.058 1.606 3.848
jl-ag. 8.000 10.598 nd nd nd nd nd
Nota: Les dades dels darrers trimestres són provisionals.
Font: Idescat i DataComex
Total exportacions Productes manufacturats. Catalunya
Variació (%) Província Catalunya Total Alt Mitjà alt Mitjà baix Baix
jl-ag.20/jl-ag.19 -10,8 -8,8 -- -- -- -- --
2n.tr.20/2n.tr.19 -33,3 -30,2 -30,3 5,7 -41,3 -44,6 -17,8
1r.tr.120/1r.tr.19 -2,6 -3,1 -3,7 17,4 -11,5 -7,4 4,1
2019/2018 2,4 3,7 3,2 18,2 -3,5 6,6 7,8
2018/2017 4,0 2,2 1,6 1,1 4,1 -4,6 0,9

Array
Array
Array
Array

La reactivació de l’activitat industrial després del confinament ha contribuït a moderar la negativa evolució que mostren les exportacions com a conseqüència de la pandèmia. D’una pèrdua de l’ordre del trenta per cent interanual durant el segon trimestre s’ha passat a una de menys del deu per cent durant els mesos centrals de l’estiu.

Si 2020 començava amb unes previsions de creixement moderat de l’economia espanyola, una UE més afeblida per l’abandó del Regne Unit però amb un cert relaxament de les tensions aranzelàries entre Estats Units i la resta de grans socis comercials, endinsats en el segon semestre és inqüestionable que el clima econòmic ha canviar radicalment. La pandèmia d’abast mundial provocada per un coronavirus que ha forçat la paralització temporal de la producció manufacturera no essencial i el confinament de la població ha derivat en una recessió econòmica que, en termes globals, serà molt més intensa que la registrada ara fa poc més de deu anys. El caràcter global i l’origen xinès de la pandèmia han revifat sentiments nacionalistes i contraris a la creixent globalització que poden alentir la superació de la crisi que pateixen els fluxos comercials. Una afectació greu i duradora en el comerç internacional pot alentir la recuperació de l’economia catalana, severament perjudicada per l’impacte en el turisme.

Les darreres dades disponibles, corresponents al bimestre juliol-agost, mostren que les exportacions catalanes han retrocedit un 8,8% en relació al mateix període de 2019. Una davallada que a la província de Barcelona és lleument més accentuada. En tot cas i com era d’esperar, el més rellevant d’aquestes dades és que mostren una significativa millora respecte del trimestre anterior, el del confinament. Però no es pot obviar que en termes absoluts, l’acumulat dels darrers dotze mesos es va allunyant dels màxims històrics registrats a començament d’any.

Agrupant els productes exportats en funció del seu contingut tecnològic, s’observa que els que incorporen més valor afegit com ara la Farmacèutica i l’Electrònica, que havien tancat 2019 amb un notable augment, assolint nous màxims anuals i guanyant pes relatiu sobre el total exportat, han superat la primera meitat d’enguany amb nota. Han estat l’excepció que confirma la regla. La resta de segments, tant els que havien tancat 2019 en positiu, els que incorporen menys contingut tecnològic, com el de més quota en les exportacions catalanes, han patit notables davallades. La crisi pandèmica n’és la màxima responsable però no l’únic desencadenant com es pot deduir de la negativa evolució d’alguns d’aquests segments d’exportació durant el primer trimestre.

XXXX