Impressió

Exportacions per sectors

Array
Array
Array
Array
Array
Exportacions industrials per sectors. Catalunya
Milions d'€ Variació (%)
Sectors 1r.tr. 2021 1r.tr.2021/
1r.tr.2020
2020/
2019
Energia 441 -8,4 -46,8
Alimentació i begudes 2.532 5,1 7,0
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 1.503 6,4 -17,8
Química 5.116 11,3 -4,0
Metal·lúrgic 1.192 14,6 -14,0
  
Maquinària i equip. mecànic 1.141 13,8 -11,2
Maqu. d'oficina, precisió i òptica 240 10,7 -10,8
Equip. elèctric i electrònic 1.218 18,0 -4,0
Vehicles i altre mat. de transport 3.054 18,3 -22,9
Resta sectors i no classificat 2.375 2,4 -9,0
Nota: Dades provisionals.
Font: Idescat

Exportacions per països i àrees. Catalunya
________________________ Milions d'€ Variació (%)
Països / Àrees 1r.tr.2021 1r.tr.2021/
 1r.tr.2020
2020/
 2019
Alemanya 1.965,7 15,0 -4,4
França 3.298,2 20,0 -7,0
Itàlia 1.728,2 16,9 -11,6
Portugal 1.111,4 -0,2 -13,1
Regne Unit 1.038,5 -0,7 -23,5
Resta UE+Regne Unit 3.321,1 11,0 -13,3
Total UE+Regne Unit 12.463,1 12,4 -10,8
Resta Europa 1.640,0 3,1 -2,5
Total Europa 14.103,1 11,1 -10,1
  
Estats Units d'Amèrica 635,5 -7,4 -8,9
Resta d'Amèrica Nord 69,6 18,6 -14,5
Amèrica Central i Sud 956,0 2,3 -22,4
Total Amèrica 1.661,1 -1,1 -16,3
  
Xina 808,4 43,1 52,6
Japó 194,5 -11,1 -10,7
Resta del món 2.424,0 6,3 -18,6
  
Total exportacions 19.191,1 10,2 -10,3
Nota: Dades provisionals.
Font: Elaboració pròpia amb dades de l'Idescat.

La recuperació de les exportacions de manufactures es fa sentir a tots els sectors industrials i a la major part dels mercats receptors amb l’excepció dels Estats Units i Japó.

Si les dades de 2020 constataven que la majoria de sectors productius havien patit pèrdues de volums exportats per la crisi de salut pública mundial, les del primer trimestre d’enguany mostren una imatge ben diferent: només un agregat dels deu considerats, l’Energia, presenta un signe negatiu. Els avanços més significatius s’han produït en la Química i farmacèutica i en la fabricació de Vehicles i altre material de transport. El primer cas es pot explicar per la lluita contra la pandèmia i el segon per la forta davallada de l’any passat.

Pel que fa als països i grans àrees geogràfiques receptores de les exportacions catalanes, les xifres del primer trimestre d’enguany revelen la recuperació del mercat europeu, especialment de les grans economies amb l’excepció del Regne Unit, ja fora de la UE. En el cas d’Amèrica, s’imposa el signe negatiu per la contracció de la demanda dels Estats Units, el principal client dels productes catalans en el continent. Cal remarcar i s’haurà de seguir en el futur l’impuls de les exportacions adreçades al gegant asiàtic mentre que els japonesos van perdent interès pels productes catalans.

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML