Impressió

Exportacions per sectors

Array
Array
Array
Array
Array
Exportacions industrials per sectors. Catalunya
Milions d'€ Variació (%)
Sectors 2020 2020/
2019
2019/
2018
Energia 1.599 -46,8 36,7
Alimentació i begudes 9.772 7,0 9,7
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 5.189 -17,8 7,5
Química 17.584 -4,0 6,3
Metal·lúrgic 3.640 -14,0 -1,6
  
Maquinària i equip. mecànic 4.084 -11,2 1,5
Maqu. d'oficina, precisió i òptica 858 -10,8 0,8
Equip. elèctric i electrònic 4.511 -4,0 -2,1
Vehicles i altre mat. de transport 8.973 -22,9 -4,0
Resta sectors i no classificat 7.593 -9,0 0,6
Nota: Dades provisionals.
Font: Idescat

Exportacions per països i àrees. Catalunya
________________________ Milions d'€ Variació (%)
Països / Àrees 2020 2020/
 2019
2019/
 2018
Alemanya 6.882,6 -4,4 -2,9
França 11.451,0 -7,0 6,9
Itàlia 5.777,6 -11,6 6,8
Portugal 4.212,9 -13,1 -0,8
Regne Unit 3.302,9 -23,5 13,4
Resta UE+Regne Unit 11.108,7 -13,3 6,6
Total UE+Regne Unit 42.735,7 -10,8 4,9
Resta Europa 5.865,1 -2,5 12,6
Total Europa 48.600,8 -10,1 5,7
  
Estats Units d'Amèrica 2.426,8 -8,9 4,7
Resta d'Amèrica Nord 235,1 -14,5 4,7
Amèrica Central i Sud 3.361,6 -22,4 -5,3
Total Amèrica 6.023,5 -16,3 -1,5
  
Xina 2.732,4 52,6 19,2
Japó 789,3 -10,7 3,9
Resta del món 8.144,3 -18,6 -4,2
  
Total exportacions 66.290,2 -10,3 3,8
Nota: Dades provisionals.
Font: Elaboració pròpia amb dades de l'Idescat.

El descens del volum exportat el pateixen la major part dels sectors productius i afecta a les principals destinacions, bàsicament el Regne Unit i Llatinoamèrica.

Si les dades de 2019 constataven que la majoria de sectors productius havien aconseguit mantenir o incrementar la seva activitat exportadora, les del darrer any mostren una imatge ben diferent: només un agregat dels deu considerats, l’Alimentació i begudes, ha mantingut una trajectòria expansiva. Les raons semblen evidents. Els descensos més notables es registren en l’Energia, per la paràlisi forçada de l’activitat i en l’exportació de Vehicles i material de transport.

Pel que fa als països i grans àrees geogràfiques receptores de les exportacions catalanes, les xifres de 2020 revelen la negativa evolució del mercat europeu, amb Regne Unit al capdavant i l’excepció d’alguns països no comunitaris com ara Suïssa i Rússia. En el cas d’Amèrica, s’imposa igualment i amb més força el signe negatiu, sent especialment intens als països del centre i sud del continent. El contrast, i molt notori, l’aporta el volum de les exportacions a la Xina, amb un creixement anual de més del cinquanta per cent.

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML