Impressió

Exportacions per sectors

Array
Array
Array
Array
Array
Exportacions industrials per sectors. Catalunya  gn-jl.2019
Milions d'€ Variació (%)
Sectors gn-jl.2019/
gn-jl.2018
2018/
2017
Energia 1.909 46,3 -18,5
Alimentació i begudes 5.143 6,4 -2,5
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 3.714 10,2 0,5
Química 10.925 6,2 2,9
Metal·lúrgic 2.616 -1,4 1,5
  
Maquinària i equip. mecànic 2.771 5,0 2,5
Maqu. d'oficina, precisió i òptica 564 9,5 -10,0
Equip. elèctric i electrònic 2.609 -2,8 5,5
Vehicles i altre mat. de transport 7.441 -11,0 -0,1
Resta sectors i no classificat 5.050 3,1 8,9
Nota: Dades provisionals.
Font: Idescat

L’aparent recuperació de la trajectòria expansiva de les exportacions industrials catalanes no arriba a tots els sectors productius però sí a la majoria de les destinacions. El continent americà s’ofereix com una destinació alternativa a l’asiàtic i africà.

La progressiva contenció del creixement que han registrat les exportacions catalanes durant la segona meitat de 2018 i primers mesos d’enguany era deutora de la contracció que van registrat segments relativament marginals com ara l’Energia i la Maquinària d’oficina, de precisió i òptica i l’estancament del rellevant Vehicles i altre material de transport. D’ençà començament d’any, la major part de la resta de sectors exportadors, amb la Química com a més destacat per volum, han mantingut la trajectòria expansiva de 2018. S’imposa però, un ventall relativament heterogeni de variacions que contrasta amb la homogeneïtat quasi absoluta de dos anys enrere.

Pel que fa als països i grans àrees geogràfiques receptores de les exportacions catalanes, les xifres corresponents als primers set mesos d’enguany revelen que tant Europa com Amèrica han augmentat, en conjunt, les seves compres de productes catalans. En el cas de la UE, que acapara gairebé dues terceres parts de les exportacions industrials catalanes, les xifres disponibles ofereixen una imatge de moderat creixement en el que la caiguda d’Alemanya s’ha compensat amb augments a la resta de principals socis comunitaris amb l’excepció de Portugal i també a la resta d’Europa. En conjunt, el continent europeu absorbeix més del 73% del total exportat. Un percentatge que s’ha mantingut relativament estable i a l’alça els darrers set anys però que és sensiblement més baix que el registrat abans de la Gran Recessió.

 

Exportacions per països i àrees. Catalunya  (gn-jl.2019)
________________________ Milions d'€ Variació (%)
Països / Àrees gn-jl.2019/
 gn-jl.2018
2018/
 2017
Alemanya 4.393 -8,7 -4,1
França 7.339 6,4 2,4
Itàlia 3.953 6,3 -1,7
Portugal 2.892 -0,3 4,6
Regne Unit 2.652 9,2 -2,6
Resta UE 7.662 5,9 2,4
Total UE 28.891 3,2 0,6
Resta Europa 3.553 10,5 -1,8
Total Europa 32.444 4,0 0,5
  
Estats Units d'Amèrica 1.565 6,7 -3,2
Resta d'Amèrica Nord 170 11,1 -3,9
Amèrica Central i Sud 2.612 1,3 6,5
Total Amèrica 4.347 3,6 2,6
  
Xina 882 -0,3 -3,0
Japó 497 3,0 0,8
Resta del món 6.053 -3,0 3,7
  
Total exportacions 44.222 2,8 1,1
Nota: Dades provisionals.
Font: Elaboració pròpia amb dades de l'Idescat.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML