Impressió

Indicadors d'activitat industrial

Indicadors d'activitat industrial (1)
   3r.tr.18  4t.tr.18  1r.tr.19  2n.tr.19  3r.tr.19  4t.tr.19  1r.tr.20
 Catalunya
PIB industrial (Var. real) 0,8 -2,4 -0,7 -0,1 -0,3 -0,4 -2,4
Índex Producció (IPI)
-Total -0,5 -3,5 0,1 -3,4 -0,1 -1,1 -5,4
- Consum 1,3 -0,2 1,0 -4,6 1,8 -0,4 -2,1
- Equipament 4,3 -1,9 2,6 -4,4 2,5 1,4 -10,7
- Intermedis -2,9 -5,4 -1,9 -6,1 -2,6 -3,0 -5,3
- Energia -5,5 -8,5 -1,4 11,7 7,8 -3,0 -4,6
 
Exportacions de béns 1,2 0,7 1,4 4,8 4,9 4,5 1,6
Importacions de béns 6,7 8,4 4,3 4,0 6,1 5,0 -3,4
Confiança Empres. (ICEH) -1,4 -1,6 -6,1 -3,9 -3,9 -4,8 -0,9
Índex Preus (IPRI)(2) 4,1 1,9 1,6 0,3 -1,1 -0,0 -1,3
Cost laboral/treballador 0,9 0,3 1,1 1,4 1,7 1,3 --
Afiliats Seguretat Social (2) 2,3 1,7 1,1 0,4 -1,5 -0,1 -2,2
Aturats registrats (2) -9,3 -7,7 -7,0 -5,0 -3,0 -2,0 3,2
 Espanya
PIB industrial (Var. real) -0,2 -1,5 -0,5 0,5 1,0 1,2 -2,2
Índex Producció (IPI)
-Total 0,6 -1,3 0,7 -0,8 1,8 0,9 -4,9
- Consum -0,8 0,4 1,4 0,8 2,9 0,8 -3,0
- Equipament 3,4 0,9 4,2 -0,8 2,1 4,4 -8,6
- Intermedis 0,9 -1,1 1,1 -3,1 -0,9 -0,2 -3,9
- Energia -0,9 -5,4 -4,6 0,8 4,2 -1,6 -3,7
 
Exportacions de béns 4,7 2,1 0,2 1,8 1,8 1,2 1,7
Importacions de béns 6,5 5,7 2,1 -0,4 2,7 3,0 -1,2
Confiança Empres. (ICEH) 0,0 -1,2 -2,5 -3,9 -2,6 -3,0 -2,1
Índex Preus (IPRI)(2) 5,2 1,7 2,4 -0,8 -3,3 -1,7 -5,0
Cost laboral/treballador 1,1 0,2 1,8 1,8 1,4 1,2 --
Afiliats Seguretat Social (2) 2,6 2,1 2,2 1,3 -0,1 0,9 -2,9
Aturats registrats (2) -8,5 -7,3 -7,5 -5,6 -5,5 -3,2 7,8
Crèdit (saldo viu) (2) -2,6 -2,1 0,4 1,6 -1,7  -2,4 --
Notes: (1) Variacions interanuals. Les del darrer període poden ser provisionals. (2) Dades de final de període.
Font: Elaboració pròpia amb dades de l'Idescat, INE i Banco de España.

Array
Array
Array
Array

Les xifres disponibles corresponents al primer trimestre d’enguany mostren els efectes inicials del coronavirus en l’activitat industrial. Poc més de quinze dies de confinament al final del trimestre han estat suficients per provocar un dany majúscul a una activitat que ja venia d’un any i mig difícil per la desacceleració de l’economia europea, el clima de guerra comercial imposat pel govern nord-americà i la incertesa associada al Brexit. L’empresari es mostra escèptic de cara a un redreçament de la situació a curt termini.

L’evolució del PIB industrial de Catalunya corresponent al primer trimestre de 2020 es mesura provisionalment en un retrocés del 2,4% interanual. Una davallada que, molt probablement, els valors definitius accentuaran. Es produeixi o no aquesta revisió, el més rellevant en aquests moments és que l’emergència sanitària sorgeix en un moment de debilitat del sector industrial. Després de cinc trimestres lleument recessius i quan semblava que el panorama general es començava a aclarir (Brexit consumat, principi d’acord comercial entre Xina i Estats Units) la irrupció d’un virus, sembla ser que importat de Xina via Itàlia, obliga a parar màquines a corre cuita a la major part d’Europa. Les economies més obertes, com és la catalana, en són les més afectades. La lleu millora de l’Índex de Confiança Empresarial després d’un any i mig registrant valors clarament negatius es convertirà en un miratge quan es coneguin els resultats del segon trimestre.

En la mateixa línia de l’evolució del PIB sectorial, la bateria d’indicadors directament associats a l’activitat industrial catalana que aquí es consideren transmet la idea d’una conjuntura molt feble com a conseqüència d’un persistent enfosquiment de les perspectives a curt i mitjà termini. Però encara no reflecteix, o ho fa molt d’esquitllada per una qüestió de calendari, l’impacte del Covid-19 en l’activitat manufacturera en termes de producció i vendes. Així, l’Índex de Producció Industrial (IPI) accentua la trajectòria baixista en tots els segments d’activitat, amb una especial contundència en la fabricació de béns d’equipament. La renúncia a seguir invertint és un indici més del canvi de cicle que es va consolidant després de l’any d’aterratge que ha seguit a un quinquenni d’expansió.

Les darreres dades de comerç amb l’exterior de productes manufacturats mostren, amb xifres provisionals, una dinàmica lleument alcista de les exportacions alhora que les importacions s’han frenat de cop després d’un 2019 molt expansiu. Un gir motivat, en bona mesura, per la interrupció dels fluxos comercials provinents de la zona de Xina més afectada per la pandèmia. Els preus de sortida de fàbrica s’orienten a la baixa com a resposta a l’abaratiment del petroli i altres primeres matèries i també a la feblesa de la demanda. El mercat laboral comença a reflectir el canvi de conjuntura associat a l’extensió de la pandèmia, tot i les mesures extraordinàries arbitrades per mitigar l’impacte del confinament de la població i la paràlisi temporal de l’activitat productiva no essencial,. L’ocupació recula i augmenta l’atur sectorial.

 

 

XXXXXXXXXX