Impressió

Indicadors d'activitat industrial

Indicadors d'activitat industrial (1)
   2n.tr.19  3r.tr.19  4t.tr.19  1r.tr.20  2n.tr.20 3r.tr.20  4t.tr.20
 Catalunya
PIB industrial (Var. real) -0,1 -0,3 -0,4 -4,1 -18,9 -7,8 -5,0
Índex Producció (IPI)
-Total -3,4 -0,1 -1,1 -5,9 -24,8 -5,0 -0,2
- Consum -4,6 1,8 -0,4 -2,3 -15,5 -1,3 -4,4
- Equipament -4,4 2,5 1,4 -11,7 -43,1 -12,0 -2,2
- Intermedis -6,1 -2,6 -3,0 -5,8 -24,1 -3,4 6,0
- Energia 11,7 7,8 -3,0 -4,6 -16,0 -7,6 -0,1
 
Exportacions de béns 4,8 4,9 4,5 1,6 -30,0 -8,1 -1,6
Importacions de béns 4,0 6,1 5,0 -3,4 -35,5 -19,8 -9,1
Confiança Empres. (ICEH) -2,1 -1,6 -2,5 -2,0 -31,5 -31,4 -20,4
Índex Preus (IPRI)(2) 0,3 -1,1 -0,0 -1,2 -3,6 -2,0 -1,3
Cost laboral/treballador 1,4 1,7 1,3 -0,8 -14,6  -3,0 --
Afiliats Seguretat Social (2) 0,4 -1,5 -0,1 -2,2 -3,2 -1,1 -1,9
Aturats registrats (2) -5,0 -3,0 -2,0 3,2 22,9 16,8 16,5
 Espanya
PIB industrial (Var. real) 0,5 1,0 2,1 -5,2 -23,7 -4,4 -4,3
Índex Producció (IPI)
-Total -0,8 1,8 0,9 -5,6 -24,1 -4,2 -1,8
- Consum 0,8 2,9 0,8 -3,6 -17,4 -3,3 -3,3
- Equipament -0,8 2,1 4,4 -10,0 -37,0 -7,9 -4,8
- Intermedis -3,1 -0,9 -0,2 -4,4 -25,0 -2,4 2,3
- Energia 0,8 4,2 -1,6 -3,9 -14,6 -4,2 -2,4
 
Exportacions de béns 1,8 1,8 1,2 1,7 -27,7 -8,0 -3,6
Importacions de béns -0,4 2,7 3,0 -1,2 -32,5 -14,6 -9,3
Confiança Empres. (ICEH) -1,9 -0,9 -2,1 -1,4 -28,1 -29,3 -19,5
Índex Preus (IPRI)(2) -0,8 -3,3 -1,7 -4,9 -5,9 -3,3 -1,4
Cost laboral/treballador 1,8 1,4 1,2 0,3 -9,6  -1,3 --
Afiliats Seguretat Social (2) 1,3 -0,1 0,9 -2,9 -3,6 -1,3 -1,9
Aturats registrats (2) -5,6 -5,5 -3,2 7,8 22,1 15,7 14,6
Crèdit (saldo viu) (2) 1,6 -1,7  -2,4 -0,9  5,5  6,7 --
Notes: (1) Variacions interanuals. Les del darrer període poden ser provisionals. (2) Dades de final de període.
Font: Elaboració pròpia amb dades de l'Idescat, INE i Banco de España.

Array
Array
Array
Array

La segona onada de la pandèmia, amb una elevada incidència a la major part d’Europa, ha impactat en la feble recuperació de l‘activitat industrial. Els resultats del darrer trimestre de 2020 i especialment la negativa evolució de la confiança empresarial aporten la necessària dosi de realitat a una conjuntura condicionada per la incertesa. Una situació que pot començar a millorar amb l’inici del procés de vacunació.

El primer avanç de l’evolució del PIB industrial de Catalunya corresponent al darrer trimestre de 2020 revela l’enorme feblesa del procés de recuperació un cop les restriccions a l’activitat econòmica s’han limitat a segments molt concrets del terciari. La major part de la indústria pot operar normalment, llevat de problemes puntuals en cadenes de subministres, però la demanda continua força deprimida. En concret, el PIB industrial català acumula dos anys llargs de descens persistent. Una trajectòria que segons els indicadors avançats, es mantindrà durant els primers mesos d’enguany. Conflictes que tot just abans de la irrupció de la covid-19 eren determinants per explicar l’atonia de l’activitat manufacturera a Catalunya i Espanya com ara el Brexit, l’aplicació d’aranzels a productes europeus per part d’Estats Units i el conflicte comercial que manté aquest país amb Xina, han perdut rellevància. Però poden revifar a curt i mitjà termini tot i que es preveu un clima més favorable a la negociació amb el canvi de govern als Estats Units.

En la mateixa línia de l’evolució del PIB sectorial, la bateria d’indicadors directament associats a l’activitat industrial que aquí es consideren transmet la idea d’una conjuntura singularment negativa però que s’ha començat a reactivar. Les perspectives a curt i mitjà termini apunten a una millora significativa depenent de si la immunització de la població mundial avança al ritme que es preveu. Un primer contratemps, més o menys previst, ha estat la virulència del rebrot de la pandèmia que aquest hivern ha afectat a la major part d’Europa. Un fet que augura un nou trimestre recessiu per l’activitat industrial catalana.

L’Índex de Producció Industrial (IPI) registra una notable desceleració de la trajectòria baixista en tots els segments d’activitat, especialment en els productes intermedis. La fabricació de béns de consum i d’equipament no reacciona amb el mateix entusiasme per la feblesa de la demanda i perquè la prioritat de les empreses no passa de moment per abordar grans inversions i ampliar la capacitat productiva. Amb l’excepció d’aquelles que superada la covid-19 no seran viables sense una radical transformació.

Pel que fa a les dades més recents de comerç amb l’exterior de productes manufacturats, s’està produint una certa recuperació de les exportacions (per compensar parcialment el dèficit acumulat durant el confinament) alhora que les importacions pateixen la feblesa de la demanda interna i la menor demanda d’energia per les restriccions de mobilitat. I també la menor cotització del petroli durant la major part de 2020.

 

 

 

 

XXXXXXXXXX