Impressió

Indicadors d'activitat industrial

Indicadors d'activitat industrial (1)
   1r.tr.19  2n.tr.19  3r.tr.19  4t.tr.19  1r.tr.20  2n.tr.20  3r.tr.20
 Catalunya
PIB industrial (Var. real) -0,6 -0,1 -0,3 -0,4 -4,1 -19,4 -8,2
Índex Producció (IPI)
-Total 0,1 -3,4 -0,1 -1,1 -5,9 -24,8 -4,9
- Consum 1,0 -4,6 1,8 -0,4 -2,3 -15,5 -1,0
- Equipament 2,6 -4,4 2,5 1,4 -11,7 -43,1 -12,0
- Intermedis -1,9 -6,1 -2,6 -3,0 -5,8 -24,1 -3,4
- Energia -1,4 11,7 7,8 -3,0 -4,6 -16,0 -7,6
 
Exportacions de béns 1,4 4,8 4,9 4,5 1,6 -30,0 -8,1
Importacions de béns 4,3 4,0 6,1 5,0 -3,4 -35,5 -19,8
Confiança Empres. (ICEH) -0,1 -2,1 -1,6 -2,5 -2,0 -31,5 -31,3
Índex Preus (IPRI)(2) 1,6 0,3 -1,1 -0,0 -1,2 -3,6 -2,0
Cost laboral/treballador 1,1 1,4 1,7 1,3 -0,8 -14,6 --
Afiliats Seguretat Social (2) 1,1 0,4 -1,5 -0,1 -2,2 -3,2 -1,1
Aturats registrats (2) -7,0 -5,0 -3,0 -2,0 3,2 22,9 16,8
 Espanya
PIB industrial (Var. real) -0,4 0,5 1,0 2,1 -5,2 -21,3 -3,6
Índex Producció (IPI)
-Total 0,7 -0,8 1,8 0,9 -5,6 -24,1 -4,3
- Consum 1,4 0,8 2,9 0,8 -3,6 -17,4 -3,4
- Equipament 4,2 -0,8 2,1 4,4 -10,0 -37,0 -7,9
- Intermedis 1,1 -3,1 -0,9 -0,2 -4,4 -25,0 -2,5
- Energia -4,6 0,8 4,2 -1,6 -3,9 -14,6 -4,2
 
Exportacions de béns 0,2 1,8 1,8 1,2 1,7 -27,7 -8,0
Importacions de béns 2,1 -0,4 2,7 3,0 -1,2 -32,5 -14,6
Confiança Empres. (ICEH) -1,8 -1,9 -0,9 -2,1 -1,4 -28,1 -29,3
Índex Preus (IPRI)(2) 2,4 -0,8 -3,3 -1,7 -4,9 -5,9 -3,3
Cost laboral/treballador 1,8 1,8 1,4 1,2 0,3 -9,6 --
Afiliats Seguretat Social (2) 2,2 1,3 -0,1 0,9 -2,9 -3,6 -1,3
Aturats registrats (2) -7,5 -5,6 -5,5 -3,2 7,8 22,1 15,7
Crèdit (saldo viu) (2) 0,4 1,6 -1,7  -2,4 -0,9  5,5 --
Notes: (1) Variacions interanuals. Les del darrer període poden ser provisionals. (2) Dades de final de període.
Font: Elaboració pròpia amb dades de l'Idescat, INE i Banco de España.

Array
Array
Array
Array

La segona onada de la pandèmia, amb una elevada incidència a la major part d’Europa, posa en perill la feble recuperació de l‘activitat industrial. Els resultats del tercer trimestre i especialment la negativa evolució de la confiança empresarial aporten la necessària dosi de realitat a una conjuntura condicionada per la incertesa.

El primer avanç de l’evolució del PIB industrial de Catalunya corresponent al tercer trimestre de 2020 revela una pèrdua interanual del vuit per cent. Una davallada que, sent molt notable, es compara favorablement amb la registrada el trimestre anterior, de l’ordre del vint per cent. La represa de la major part de l’activitat industrial després de setmanes de paràlisi total o parcial explica l’augment del VAB industrial durant l’estiu. Un augment que ha permès contrarestar parcialment la pèrdua de producció registrada durant la primera meitat de l’any i obre la via a la progressiva consolidació d’un nou període expansiu. Un objectiu condicionat a la disponibilitat d’una vacuna eficient per lluitar contra la covid-19 en qüestió de mesos. Conflictes que fa tot just uns mesos eren determinants per explicar l’atonia de l’activitat manufacturera a Catalunya i Espanya com ara el Brexit, l’aplicació d’aranzels a productes europeus per part d’Estats Units i el conflicte comercial que manté aquest país amb Xina, han perdut rellevància. Però revifaran a curt termini tot i que es preveu un clima més favorable a la negociació amb el canvi de govern als Estats Units.

En la mateixa línia de l’evolució del PIB sectorial, la bateria d’indicadors directament associats a l’activitat industrial que aquí es consideren transmet la idea d’una conjuntura singularment negativa però que s’ha començat a reactivar. Les perspectives a curt i mitjà termini apunten a una millora significativa durant el darrer trimestre de 2020 i deixen entreveure que si la segona onada de la pandèmia no obliga a un nou confinament com el de la primavera i, sobretot, si no apareix un nou rebrot a l’hivern, el pitjor de la crisi en termes de producció i vendes es podrà donar per superat. Per contra, l’impacte sobre el mercat laboral es veurà a mitjà termini, quan es vagin desactivant les mesures extraordinàries desplegades per recolzar financerament el teixit productiu.

L’Índex de Producció Industrial (IPI) registra una notable desceleració de la trajectòria baixista en tots els segments d’activitat, especialment en els béns de consum i productes intermedis. La fabricació de béns d’equipament no reacciona amb el mateix entusiasme perquè la prioritat de les empreses no passa de moment per abordar grans inversions i ampliar la capacitat productiva. Amb l’excepció d’aquelles que després de la covid-19 no seran viables sense una radical transformació.
Com ja s’esperava, les dades més recents de comerç amb l’exterior de productes manufacturats mostren, amb xifres provisionals, el manteniment de la dinàmica negativa provocada per la irrupció de la covid-19. Especialment en les importacions. Per explicar-ho es pot recórrer a la baixa cotització del petroli i la forta regressió del turisme estranger.

 

 

 

XXXXXXXXXX