Impressió

Indicadors d'activitat industrial

Indicadors d'activitat industrial (1)
   3r.tr.19  4t.tr.19  1r.tr.20  2n.tr.20 3r.tr.20  4t.tr.20  1r.tr.21
 Catalunya
PIB industrial (Var. real) 0,1 -1,2 -5,1 -18,7 -7,6 -4,8 1,9
Índex Producció (IPI)
-Total -0,1 -1,1 -5,9 -24,8 -5,0 -0,5 2,0
- Consum 1,8 -0,4 -2,3 -15,5 -1,3 -4,5 0,8
- Equipament 2,5 1,4 -11,7 -43,1 -12,0 -2,9 4,0
- Intermedis -2,6 -3,0 -5,8 -24,1 -3,4 6,0 4,4
- Energia 7,8 -3,0 -4,6 -16,0 -7,6 -0,8 -2,3
 
Exportacions de béns 5,8 3,7 -3,7 -30,3 -7,4 1,7 10,8
Importacions de béns 4,4 -3,3 -8,6 -34,1 -17,7 -4,3 -2,8
Confiança Empres. (ICEH) -1,6 -2,5 -2,0 -31,5 -31,4 -20,4 -16,7
Índex Preus (IPRI)(2) -1,1 -0,0 -1,2 -3,6 -2,0 -1,3 4,1
Cost laboral/treballador 1,7 1,3 -0,8 -14,6  -3,0 -1,9 --
Afiliats Seguretat Social (2) -1,5 -0,1 -2,2 -3,2 -1,1 -1,9 -0,5
Aturats registrats (2) -3,0 -2,0 3,2 22,9 16,8 16,5 12,7
 Espanya
PIB industrial (Var. real) 2,4 2,1 -5,4 -24,3 -5,0 -3,6 1,1
Índex Producció (IPI)
-Total 1,8 0,9 -5,6 -24,1 -4,2 -2,1 1,5
- Consum 2,9 0,8 -3,6 -17,4 -3,3 -3,4 -1,4
- Equipament 2,1 4,4 -10,0 -37,0 -7,9 -5,0 3,4
- Intermedis -0,9 -0,2 -4,4 -25,0 -2,4 2,3 3,1
- Energia 4,2 -1,6 -3,9 -14,6 -4,2 -3,2 1,1
 
Exportacions de béns 2,6 3,1 -3,8 -29,9 -5,2 -2,3 5,7
Importacions de béns 4,6 1,0 -3,9 -29,8 -10,5 -3,3 0,2
Confiança Empres. (ICEH) -0,9 -2,1 -1,4 -28,1 -29,3 -19,5 -16,3
Índex Preus (IPRI)(2) -3,3 -1,7 -4,9 -5,9 -3,3 -1,4 6,4
Cost laboral/treballador 1,4 1,2 0,3 -9,6  -1,3 0,1 --
Afiliats Seguretat Social (2) -0,1 0,9 -2,9 -3,6 -1,3 -1,9 0,8
Aturats registrats (2) -5,5 -3,2 7,8 22,1 15,7 14,6 4,2
Crèdit (saldo viu) (2) -1,7  -2,4 -0,9  5,5  6,7 6,9 --
Notes: (1) Variacions interanuals. Les del darrer període poden ser provisionals. (2) Dades de final de període.
Font: Elaboració pròpia amb dades de l'Idescat, INE i Banco de España.

Array
Array
Array
Array

L’activitat industrial comença a reaccionar després de gairebé un any i mig de recessió. L’avanç de la vacunació, aquí i a la major part d’Europa, hi juga un paper important via recuperació de la confiança d’empreses i consumidors. Els resultats del primer trimestre d’enguany es diferencien clarament dels de 2020.

L’avanç de l’evolució del PIB industrial de Catalunya corresponent al primer trimestre de 2021, un creixement de gairebé el dos per cent interanual, ofereix el primer senyal consistent de canvi de tendència després d’un any especialment negatiu. Tot i la darrera onada de contagis, que ha frenat momentàniament la recuperació de l’activitat econòmica tant aquí com al conjunt de la UE, la indústria catalana i també l’espanyola han aconseguit abandonar els números negatius gràcies a un recuperat sector exterior, a un incipient avanç de la demanda interna i al previsible rebot després de perdre un nou per cent durant 2020.

En la mateixa línia de l’evolució del PIB sectorial, la bateria d’indicadors directament associats a l’activitat industrial que aquí es consideren transmet la idea d’un notable canvi de conjuntura. Les perspectives a curt i mitjà termini apunten a una millora significativa condicionada al ritme d’immunització de la població mundial. Les variants del coronavirus que van apareixent i el relatiu descontrol de la pandèmia en algunes de les zones més pobres del continent aconsellen prudència.
L’Índex de Producció Industrial (IPI) comença a recuperar una part de les pèrdues de l’any passat. Els Béns d’equipament i els Intermedis són els segments que lideren la recuperació de l’activitat. Els fabricants de Béns de consum també s’apunten al canvi de tendència però amb menys convenciment. D’altra banda, el sector de l’Energia continua penalitzat perquè encara hi ha segments d’activitat sotmesos, directa o indirectament, a restriccions operatives.

Pel que fa a les dades més recents de comerç amb l’exterior de productes manufacturats, s’està produint una notable recuperació de les exportacions (una compensació parcial del dèficit acumulat durant els primers mesos de pandèmia) alhora que les importacions pateixen la feblesa de la demanda interna i la menor demanda d’energia per les restriccions de mobilitat. Una situació, aquesta darrera, que de ben segur canviarà a curt termini, ja sigui perquè aquestes restriccions s’estan relaxant i per l’encariment del petroli i resta d’hidrocarburs. L’Índex de preus industrials comença a reflectir aquest efecte de la represa de la demanda mundial d’energia i primeres matèries.

Els indicadors del mercat laboral són els que reaccionen més lentament. Però evolucionen en el sentit esperat. El nombre d’ocupats tendeix a estabilitzar-se i fins i tot a augmentar en relació amb un any enrere mentre que l’atur modera el seu ritme de creixement. La incògnita continua sent les desenes de milers de treballadors, majoritàriament del terciari, que continuen formalment ocupats però amb el contracte suspès i sotmesos a un ERTO.

 

 

 

 

 

XXXXXXXXXX