Impressió

Clima empresarial a l'Àrea Metropolitana de Barcelona

L’emergència de salut pública d’abast global ha condicionat en els darrers dos anys l’evolució de l’activitat empresarial, tant a l’Àrea Metropolitana com a la resta del país. Després de l’impacte inicial de la pandèmia i malgrat les successives onades de contagis, la percepció de la marxa dels negocis va experimentar una tendència molt positiva, corregint al llarg de 2021 el to marcadament desfavorable de 2020. Tanmateix, el fort creixement dels preus i l’esclat de la guerra a Ucraïna han obert un nou escenari de molta incertesa, provocant novament un empitjorament del clima empresarial.

Els resultats de l’Enquesta de Clima Empresarial a l’Àrea Metropolitana corresponents al 2020 dibuixaven un escenari com a resultat de l’impacte de la pandèmia que ens remetia als pitjors moments del darrer període recessiu. Però les polítiques de suport a l’activitat econòmica i la millora de la situació epidemiològica van contribuir a  la progressiva recuperació al llarg de 2021, que es reflectia en unes valoracions empresarials relativament més esperançades, malgrat que encara no s’havien assolit els nivells d’activitat previs a l’emergència sanitària i el grau d’incertesa sobre l’evolució econòmica seguia sent superior a l’habitual.

En aquest context, la guerra a Ucraïna ha empitjorat considerablement el panorama econòmic, intensificant unes tensions inflacionàries que es preveien de més curta durada i que previsiblement se sostindran durant tot l’any 2022. El conflicte ha elevat encara més la incertesa per l’impacte que està tenint en l’encariment de l’energia i d’algunes matèries primeres i en l’augment de les disrupcions de les cadenes de subministrament globals, condicionant les perspectives a curt i mitjà termini sobretot a la indústria manufacturera i de forma especial a aquells subsectors que consumeixen molta energia en el seu procés productiu.

Tot i així, les darreres facilitades per les empreses de l’AMB corresponents al tercer trimestre de 2022 mostren una percepció de la marxa de negocis que es manté en terreny globalment positiu, gràcies a que enguany ha millorat significativament el clima empresarial a l’hostaleria, amb resultats molt superiors als de 2021. 

Dades i anàlisi