Impressió

Clima empresarial a l'Àrea Metropolitana de Barcelona

La irrupció de la pandèmia va condicionar l’activitat empresarial, tant a l’Àrea Metropolitana com a la resta del país. Però la percepció de la marxa dels negocis ha experimentat una tendència molt positiva, corregint en els darrers dos anys el to marcadament desfavorable de 2020. Tanmateix, el creixement dels preus i l’enduriment de les condicions financeres han obert un nou escenari de molta incertesa.

Les polítiques de suport a l’activitat econòmica i la millora de la situació epidemiològica van contribuir a una progressiva recuperació de l’impacte de la pandèmia, que es reflectia en unes valoracions empresarials relativament més esperançades en 2021, malgrat que no s’havien assolit els nivells d’activitat previs a l’emergència sanitària i el grau d’incertesa sobre l’evolució econòmica seguia sent superior a l’habitual.

En aquest context, l’esclat de la guerra a Ucraïna va empitjorar considerablement el panorama econòmic, intensificant unes tensions inflacionàries que es preveien de més curta durada. Tot i així i malgrat l’augment dels tipus d’interès per part del Banc Central Europeu per contenir la inflació, les dades facilitades per les empreses de l’AMB corresponents al 2022 mostren una percepció de la marxa de negocis que es manté en terreny globalment positiu, gràcies en bona part a la millora significativament del clima empresarial a l’hostaleria, amb resultats molt superiors als de 2021.

Dades i anàlisi