Impressió

Clima empresarial a l'Àrea Metropolitana de Barcelona

L’emergència de salut pública d’abast global ha condicionat l’evolució de l’activitat empresarial, tant a l’Àrea Metropolitana com a la resta del país. Tanmateix, el procés de recuperació va avançant i les dades de 2021 reflecteixen una clara millora de la percepció de la marxa dels negocis i de les perspectives a curt termini.

Els resultats de l’Enquesta de Clima Empresarial a l’Àrea Metropolitana corresponents al 2020 van dibuixar un escenari com a resultat de l’impacte de la pandèmia que ens remetia als pitjors moments del darrer període recessiu. Malgrat que el grau d’incertesa sobre l’evolució econòmica segueix sent actualment molt superior a l’habitual i que no s’han assolit encara els nivells d’activitat previs a l’emergència sanitària, la recuperació va avançant i això es reflecteix en unes valoracions  empresarials relativament més esperançades.

 

Dades i anàlisi